Pozemek se stavbou zahradního domku v obci Opatovice, k.ú. Opatovice u Rajhradu, okres Brno-venkov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 47587/13-189
Nejnižší podání 93.800 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

b62649d5
242.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b62649d5 242.000 Kč 7.6.2018 13:51:56.376617
f76aef44 241.000 Kč 7.6.2018 13:48:47.260623
b62649d5 240.000 Kč 7.6.2018 13:46:34.544299
f76aef44 239.000 Kč 7.6.2018 13:45:15.123698
b62649d5 238.000 Kč 7.6.2018 13:43:26.562819
f76aef44 237.000 Kč 7.6.2018 13:43:16.196163
b62649d5 236.000 Kč 7.6.2018 13:41:10.674428
f76aef44 235.000 Kč 7.6.2018 13:40:54.498545
b62649d5 233.000 Kč 7.6.2018 13:39:57.893849
f76aef44 228.000 Kč 7.6.2018 13:39:34.779116
b62649d5 226.000 Kč 7.6.2018 13:38:25.211010
f76aef44 225.000 Kč 7.6.2018 13:38:11.549103
b62649d5 221.000 Kč 7.6.2018 13:37:47.332932
f76aef44 220.000 Kč 7.6.2018 13:37:25.402113
b62649d5 217.800 Kč 7.6.2018 13:36:59.296771
f76aef44 216.800 Kč 7.6.2018 13:34:54.264655
b62649d5 215.800 Kč 7.6.2018 13:31:12.773195
f76aef44 213.800 Kč 7.6.2018 13:29:38.938763
b62649d5 188.800 Kč 7.6.2018 13:29:02.946857
f76aef44 187.800 Kč 7.6.2018 13:28:51.896609
b62649d5 172.800 Kč 7.6.2018 13:27:12.227790
f76aef44 171.800 Kč 7.6.2018 13:26:00.852474
b62649d5 166.800 Kč 7.6.2018 13:25:48.389620
df783d41 165.800 Kč 7.6.2018 13:25:26.684426
f76aef44 164.800 Kč 7.6.2018 13:24:32.561503
df783d41 132.800 Kč 7.6.2018 13:23:50.609510
b62649d5 131.800 Kč 7.6.2018 13:23:42.480297
df783d41 130.800 Kč 7.6.2018 13:23:33.282147
f76aef44 129.800 Kč 7.6.2018 13:23:09.139357
df783d41 128.800 Kč 7.6.2018 13:22:58.802504
b62649d5 127.800 Kč 7.6.2018 13:22:48.567053
df783d41 126.800 Kč 7.6.2018 13:22:40.724211
b62649d5 125.800 Kč 7.6.2018 13:22:17.854050
df783d41 124.800 Kč 7.6.2018 13:22:11.120817
b62649d5 123.800 Kč 7.6.2018 13:08:57.303254
ce23f1dc 122.800 Kč 7.6.2018 13:08:41.043490
b62649d5 121.800 Kč 7.6.2018 13:07:25.155953
2e57449b 120.800 Kč 7.6.2018 13:07:11.990283
b62649d5 119.800 Kč 7.6.2018 13:05:15.705789
ae6621d7 117.800 Kč 7.6.2018 13:04:48.335314
b62649d5 107.800 Kč 7.6.2018 13:03:52.103108
ae6621d7 106.800 Kč 7.6.2018 13:03:43.451498
2e57449b 96.800 Kč 7.6.2018 13:03:18.084930
b62649d5 95.800 Kč 7.6.2018 13:02:41.576010
2e57449b 94.800 Kč 7.6.2018 13:02:11.681643
b62649d5 93.800 Kč 7.6.2018 13:02:06.604086

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 47587/13-189
Začátek dražby07.06.2018 13:00
Konec dražby07.06.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání93.800 Kč
Výsledná cena (odhadní)140.700 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1347587189
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětem ocenění je pozemek parc.č. 889/1 o výměře 339 m2 vedený jako zahrada a pozemek parc.č. 889/2 o výměře 16 m2 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čísla popisného / evidenčního.
Oceňované pozemky jsou přístupné ze severní strany přes nezpevněnou místní komunikaci na pozemku parc.č. 893/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), která je ve vlastnictví obce Opatovice. Oceňované pozemky sousedí s pozemky vedenými jako zahrada – jde o pozemek parc.č. 887/1 na východní straně, pozemek parc.č. 888/1 na západní straně a pozemek parc.č. 881 na jižní straně.
Oceňovaný pozemek parc.č. 889/1 - zahrada má celkovou výměru 339 m2 a tvar přibližného obdélníka. Měří zhruba 37 m na délku a 9 m na šířku. Na jižním konci zahrady se nachází stavba bez čp/če na pozemku parc.č. 889/2 (zastavěná plocha a nádvoří) – výměra pozemku činí 16 m2. Jedná se o zděný zahradní domek s pultovou střechou, se zanedbanou údržbou. Zastavěná plocha činí přibližně 17 m2. Na pozemku zahrady p.č. 889/1 je umístěna kopaná studna, stav nebylo možné ověřit, údajně obsahuje užitkovou vodu, je bez čerpadla (dle tel. sdělení povinného p. Mareše), cena je zahrnuta v ceně pozemku. Dále jsou na uvedeném pozemku neošetřované ovocné porosty, jejich cena je rovněž zahrnuta v ceně pozemku.
Oceňované pozemky jsou orientovány jižním směrem a jsou rovinné. Dle platného územního plánu vydaného městem Židlochovice jde o plochy zeleně soukromé a vyhrazené – s přípustným využitím jako soukromá zeleň zahrad a ploch drobné pozemkové držby.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Opatovice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace