ZEPTER TF-27-24 Pánev, TF-037-20 Nádoba - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1897/05-327
Nejnižší podání 2.500 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 7

Nejvyšší podání

22b7cf6b
3.450 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
22b7cf6b 3.450 Kč 24.7.2018 12:27:54.828699
87336443 3.400 Kč 24.7.2018 12:23:00.047822
22b7cf6b 3.350 Kč 24.7.2018 12:21:06.326352
87336443 3.300 Kč 24.7.2018 12:16:09.462786
2a69ded0 3.250 Kč 24.7.2018 12:13:37.203712
87336443 3.200 Kč 24.7.2018 12:10:25.418679
2a69ded0 3.150 Kč 24.7.2018 12:09:32.041144
87336443 3.100 Kč 24.7.2018 12:08:47.108549
2a69ded0 3.050 Kč 24.7.2018 12:08:13.232370
87336443 3.000 Kč 24.7.2018 12:07:23.493081
2a69ded0 2.950 Kč 24.7.2018 12:07:07.541386
87336443 2.900 Kč 24.7.2018 12:06:48.824106
2a69ded0 2.850 Kč 24.7.2018 12:05:41.060260
87336443 2.800 Kč 24.7.2018 12:03:35.040335
2a69ded0 2.750 Kč 24.7.2018 11:58:40.842022
fe7160da 2.700 Kč 24.7.2018 11:58:21.456542
2a69ded0 2.650 Kč 24.7.2018 11:58:17.867343
87336443 2.600 Kč 24.7.2018 11:56:54.834769
2a69ded0 2.550 Kč 24.7.2018 11:56:15.152125
fe7160da 2.500 Kč 24.7.2018 11:53:27.077330

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1897/05-327
Začátek dražby24.07.2018 11:30
Konec dražby24.07.2018 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání2.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)7.500 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrovné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0501897324, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 19.7.2018 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do začátku dražebního jednání se nepřihlásili žádní věřitelé.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců povinné a manžela povinné, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace