Automobil Škoda Fabia Combi - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 11397/13-194
Nejnižší podání 10.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 11

Nejvyšší podání

98153f6e
11.300 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
98153f6e 11.300 Kč 26.7.2018 10:42:44.505747
d93c7b6b 11.250 Kč 26.7.2018 10:42:38.491121
0ab98bcd 11.200 Kč 26.7.2018 10:40:30.576389
d93c7b6b 11.150 Kč 26.7.2018 10:39:56.006303
0ab98bcd 11.100 Kč 26.7.2018 10:37:57.764293
98153f6e 11.050 Kč 26.7.2018 10:35:56.769508
0ab98bcd 11.000 Kč 26.7.2018 10:35:46.361239
98153f6e 10.800 Kč 26.7.2018 10:34:59.741369
d93c7b6b 10.750 Kč 26.7.2018 10:34:52.278053
98153f6e 10.700 Kč 26.7.2018 10:32:44.084641
d93c7b6b 10.650 Kč 26.7.2018 10:32:23.773735
98153f6e 10.600 Kč 26.7.2018 10:31:14.536514
0ab98bcd 10.400 Kč 26.7.2018 10:30:44.604199
98153f6e 10.200 Kč 26.7.2018 10:29:51.195471
9ca21bb0 10.150 Kč 26.7.2018 10:29:41.277196
98153f6e 10.100 Kč 26.7.2018 10:28:32.817443
d93c7b6b 10.050 Kč 26.7.2018 10:28:18.193796
98153f6e 10.000 Kč 26.7.2018 10:25:41.612339

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 11397/13-194
Začátek dražby26.07.2018 10:00
Konec dražby26.07.2018 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání10.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1311397194, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 19.7.2018 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Provedena kontrola povinného v insolvenčním rejstříku a evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Provedena kontrola povinného v insolvenčním rejstříku a evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Měnín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace