Orná půda v k.ú. Běloky, okr. Kladno

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 103 Ex 6649/11
Nejnižší podání 156.667 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajStředočeský kraj
OkresKladno
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby103 Ex 6649/11
Začátek dražby18.07.2012 13:00
Konec dražby18.07.2012 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

Zdeňka Zicháčková
telefon: +420 588 003 999,
zichackova@eujicha.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání156.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)235.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota70.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100664911
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/2 k nemovitostem - pozemkům p.č. St. 101 - zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 542 - ovocný sad, vše v k.ú. Běloky, obec Běloky, okres Kladno, které jsou situovány v západní, okrajové, nezastavěné části katastrálního území Běloky. Dle informací ČSÚ je v obci Běloky možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Běloky jsou oceňované pozemky zahrnuty v následujících plochách: p.č. St. 101 - zastavěná plocha a nádvoří - „plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - hranice zastavěného území (ZÚ) k 5/2011“. - p.č. 542 - ovocný sad . Na pozemku p.č. St. 101 - zastavěná plocha a nádvoří jsou situovány rozvaliny původního objektu (části obvodových stěn), dále se na pozemku p.č. 542 - ovocný sad nachází jáma, skládka suti z jámy a porosty plevelného a náletového charakteru. Část pozemku p.č. 542 - ovocný sad je zemědělsky obhospodařována. Více na www.exekuce.cz

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace