Obrazy: Papoušek Žako, Amazoňan žlutohlavý

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 4585/17-92
Nejnižší podání 1.800 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 7

Nejvyšší podání

856c932e
3.700 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
856c932e 3.700 Kč 14.8.2018 12:03:51.394421
87112d86 3.650 Kč 14.8.2018 12:03:41.084585
856c932e 3.600 Kč 14.8.2018 11:59:15.153694
87112d86 3.550 Kč 14.8.2018 11:59:00.333722
856c932e 3.500 Kč 14.8.2018 11:54:04.805450
9483b495 3.450 Kč 14.8.2018 11:53:52.671094
856c932e 3.400 Kč 14.8.2018 11:49:58.114426
87112d86 3.350 Kč 14.8.2018 11:49:30.256366
856c932e 3.300 Kč 14.8.2018 11:44:34.022767
87112d86 3.250 Kč 14.8.2018 11:44:25.505881
856c932e 3.200 Kč 14.8.2018 11:39:39.445540
87112d86 3.150 Kč 14.8.2018 11:39:24.938548
856c932e 3.100 Kč 14.8.2018 11:34:37.169322
87112d86 3.050 Kč 14.8.2018 11:33:45.195163
856c932e 3.000 Kč 14.8.2018 11:29:09.764910
87112d86 2.950 Kč 14.8.2018 11:28:09.658656
856c932e 2.900 Kč 14.8.2018 11:27:55.776272
87112d86 2.850 Kč 14.8.2018 11:27:46.440541
856c932e 2.800 Kč 14.8.2018 11:27:25.978361
87112d86 2.650 Kč 14.8.2018 11:27:16.346341
856c932e 2.600 Kč 14.8.2018 11:26:59.371284
87112d86 2.550 Kč 14.8.2018 11:26:40.380384
856c932e 2.500 Kč 14.8.2018 11:26:25.416950
87112d86 2.450 Kč 14.8.2018 11:26:14.079178
856c932e 2.400 Kč 14.8.2018 11:25:10.869879
87112d86 2.350 Kč 14.8.2018 11:23:56.564644
856c932e 2.300 Kč 14.8.2018 11:21:27.708509
87112d86 2.250 Kč 14.8.2018 11:17:38.146907
856c932e 2.200 Kč 14.8.2018 11:13:12.409321
87112d86 2.150 Kč 14.8.2018 11:08:28.838068
9483b495 2.100 Kč 14.8.2018 11:05:49.770581
87112d86 2.050 Kč 14.8.2018 11:04:33.978082
9483b495 2.000 Kč 14.8.2018 11:02:22.997063
87112d86 1.950 Kč 14.8.2018 11:01:28.084408
9483b495 1.900 Kč 14.8.2018 10:58:19.471566
87112d86 1.850 Kč 14.8.2018 10:56:11.590151
9483b495 1.800 Kč 14.8.2018 10:31:56.735748

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 4585/17-92
Začátek dražby14.08.2018 10:30
Konec dražby14.08.2018 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.800 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.400 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1704585092, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 9.8.2018 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace