Obrazy: Papoušek konžský, Papoušek Žako

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 4585/17-91
Nejnižší podání 1.800 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 7

Nejvyšší podání

a033645b
3.300 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a033645b 3.300 Kč 14.8.2018 11:07:27.342269
7bd38a9f 3.250 Kč 14.8.2018 11:04:55.011505
a033645b 3.200 Kč 14.8.2018 11:04:12.543402
7bd38a9f 3.150 Kč 14.8.2018 11:01:53.159073
a033645b 3.100 Kč 14.8.2018 11:01:24.403299
7bd38a9f 3.050 Kč 14.8.2018 10:59:04.389652
a033645b 3.000 Kč 14.8.2018 10:56:48.809473
7bd38a9f 2.950 Kč 14.8.2018 10:53:53.462008
a033645b 2.900 Kč 14.8.2018 10:53:12.704996
7bd38a9f 2.850 Kč 14.8.2018 10:49:05.521813
a033645b 2.800 Kč 14.8.2018 10:48:32.361207
7bd38a9f 2.750 Kč 14.8.2018 10:45:23.989646
8281060a 2.700 Kč 14.8.2018 10:44:19.452338
7bd38a9f 2.650 Kč 14.8.2018 10:41:06.710584
a033645b 2.600 Kč 14.8.2018 10:40:18.730337
7bd38a9f 2.450 Kč 14.8.2018 10:39:16.270975
a033645b 2.400 Kč 14.8.2018 10:37:55.057867
7bd38a9f 2.350 Kč 14.8.2018 10:35:55.162634
a033645b 2.300 Kč 14.8.2018 10:34:43.209064
7bd38a9f 2.150 Kč 14.8.2018 10:30:49.274201
a033645b 2.100 Kč 14.8.2018 10:29:23.523662
8281060a 2.000 Kč 14.8.2018 10:24:47.002482
a033645b 1.900 Kč 14.8.2018 10:23:29.054565
7bd38a9f 1.800 Kč 14.8.2018 10:11:10.988801

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 4585/17-91
Začátek dražby14.08.2018 10:00
Konec dražby14.08.2018 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.800 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.400 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1704585091, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 9.8.2018 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace