Obrazy: Slon (olejomalba), Kakadu palmový

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 4585/17-90
Nejnižší podání 2.400 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 7

Nejvyšší podání

0adcba3d
3.700 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0adcba3d 3.700 Kč 14.8.2018 11:07:22.087399
24ce56a6 3.650 Kč 14.8.2018 11:07:04.172239
0adcba3d 3.600 Kč 14.8.2018 11:04:04.683478
24ce56a6 3.550 Kč 14.8.2018 11:03:43.712862
0adcba3d 3.500 Kč 14.8.2018 11:01:19.279966
24ce56a6 3.450 Kč 14.8.2018 10:59:58.441964
0adcba3d 3.400 Kč 14.8.2018 10:56:42.546396
309f9d53 3.350 Kč 14.8.2018 10:55:53.852481
0adcba3d 3.300 Kč 14.8.2018 10:53:06.384075
309f9d53 3.250 Kč 14.8.2018 10:49:49.266418
0adcba3d 3.200 Kč 14.8.2018 10:47:32.667026
309f9d53 3.150 Kč 14.8.2018 10:43:23.052045
0adcba3d 3.100 Kč 14.8.2018 10:40:08.494997
309f9d53 2.950 Kč 14.8.2018 10:39:57.231430
0adcba3d 2.900 Kč 14.8.2018 10:37:44.482511
309f9d53 2.850 Kč 14.8.2018 10:37:28.198568
0adcba3d 2.800 Kč 14.8.2018 10:34:57.263234
309f9d53 2.700 Kč 14.8.2018 10:32:31.454116
0adcba3d 2.650 Kč 14.8.2018 10:30:16.514304
89a0bfb5 2.550 Kč 14.8.2018 10:29:55.112771
0adcba3d 2.500 Kč 14.8.2018 10:17:14.959824
309f9d53 2.400 Kč 14.8.2018 10:13:03.530103

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 4585/17-90
Začátek dražby14.08.2018 10:00
Konec dražby14.08.2018 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání2.400 Kč
Výsledná cena (odhadní)7.200 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1704585090, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 9.8.2018 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace