Dražba orné půdy o velikosti spoluvlastnického podílu 1/8 v k.ú. Buzice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 150 EX 1053/17-44
Nejnižší podání 22.550 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

f763e6aa
22.550 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f763e6aa 22.550 Kč 18.9.2018 9:00:55.596957

KrajJihočeský kraj
OkresStrakonice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby150 EX 1053/17-44
Začátek dražby18.09.2018 09:00
Konec dražby18.09.2018 09:15

Dražebník

Exekutorský úřad Kladno, Kučera Petr, JUDr. Ing.
nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba

Tereza Bachová
telefon: +420 314 004 554,
tereza.bachova@eukladno.cz

Úřední hodiny

Pondělí10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Úterý10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Středa10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Čtvrtek10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Pátek10:00 - 11:3013:30 - 15:00

Nejnižší podání22.550 Kč
Výsledná cena (odhadní)33.825 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-7561840247/0100,
Variabilní symbol999105317
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

    

pozemky se nachází v okrese Strakonice, většina pozemků se nachází v obci Buzice, pouze pozemek parc.č 317/2 je v obci Škvořetice. Pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako „zemědělský půdní fond“, pozemek parc.č. 1005 má způsob využití jako „koryto vodního toku umělé“. Na pozemcích se nenachází žádné stavby, venkovní úpravy, ani trvalé porosty. Jedná se o zemědělské pozemky. Pozemky parc.č. 894/23, parc.č. 894/30, parc.č. 894/39, parc.č. 895/1 a parc.č. 1005 se nachází poblíž vodní plochy „Vilímec“, pozemek parc.č 413/6 poblíž silnice z obce Buzice do obce Laciná (po pravé straně, u lesa). Pozemek parc.č 658 se nachází cca 400 m západně od tvrze Buzice. Pozemek parc.č. 317/2 se nachází v obci Škvořetice, v zalesněné oblasti „Bažantnice“ poblíž Buzovického rybníka. 

Na pozemku parc.č. 895/1 vázne věcné břemeno chůze a jízdy (ve prospěch pozemků p.č. 895/2 a 895/3).Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Buzice, okres Strakonice, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace