ZEPTER - VG-022-K MIXSY - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ !!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 19096/14-153
Nejnižší podání 2.530 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 7

Nejvyšší podání

21c76e51
3.880 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
21c76e51 3.880 Kč 14.8.2018 10:28:36.412260
d460234b 3.830 Kč 14.8.2018 10:28:20.499681
21c76e51 3.780 Kč 14.8.2018 10:20:12.889166
d460234b 3.730 Kč 14.8.2018 10:20:09.083092
21c76e51 3.680 Kč 14.8.2018 10:20:04.988530
d460234b 3.630 Kč 14.8.2018 10:20:00.072989
21c76e51 3.580 Kč 14.8.2018 10:19:56.248871
d460234b 3.530 Kč 14.8.2018 10:19:51.724152
21c76e51 3.480 Kč 14.8.2018 10:19:48.418734
d460234b 3.430 Kč 14.8.2018 10:19:34.081245
21c76e51 3.380 Kč 14.8.2018 10:19:29.968480
d460234b 3.330 Kč 14.8.2018 10:19:24.336287
21c76e51 3.280 Kč 14.8.2018 10:19:19.028079
d460234b 3.230 Kč 14.8.2018 10:19:12.096935
21c76e51 3.180 Kč 14.8.2018 10:19:02.151461
d460234b 3.130 Kč 14.8.2018 10:18:55.961700
21c76e51 3.080 Kč 14.8.2018 10:18:49.200478
d460234b 3.030 Kč 14.8.2018 10:18:43.570130
21c76e51 2.980 Kč 14.8.2018 10:18:38.437325
d460234b 2.930 Kč 14.8.2018 10:18:33.783962
21c76e51 2.880 Kč 14.8.2018 10:18:22.301677
d460234b 2.830 Kč 14.8.2018 10:18:14.081890
21c76e51 2.780 Kč 14.8.2018 10:18:04.279974
d460234b 2.730 Kč 14.8.2018 10:16:14.155336
21c76e51 2.680 Kč 14.8.2018 10:15:56.750867
d460234b 2.630 Kč 14.8.2018 10:11:32.540664
21c76e51 2.580 Kč 14.8.2018 10:11:05.175666
d460234b 2.530 Kč 14.8.2018 10:00:18.341547

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 19096/14-153
Začátek dražby14.08.2018 10:00
Konec dražby14.08.2018 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání2.530 Kč
Výsledná cena (odhadní)7.590 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora navýše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený uČeské spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1419096153, a s uvedenímspecifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považujepřipsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídleexekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnicképrávo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělenípříklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí navěci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzenío přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 9.8.2018 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřené zajištěním prohlídky movitých věcí – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců s negativním výsledkem.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace