ZEPTER - TF-110-00 STANDARD - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ !!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 21396/08-323
Nejnižší podání 8.200 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

71430d07
9.650 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
71430d07 9.650 Kč 14.8.2018 11:34:40.006841
86170e71 9.600 Kč 14.8.2018 11:33:25.512399
71430d07 9.550 Kč 14.8.2018 11:29:27.479234
86170e71 9.500 Kč 14.8.2018 11:28:12.001164
71430d07 9.450 Kč 14.8.2018 11:24:01.035908
86170e71 9.400 Kč 14.8.2018 11:23:04.156141
71430d07 9.350 Kč 14.8.2018 11:19:21.318062
86170e71 9.300 Kč 14.8.2018 11:17:56.056110
71430d07 9.250 Kč 14.8.2018 11:14:04.041258
86170e71 9.200 Kč 14.8.2018 11:12:21.170026
71430d07 9.150 Kč 14.8.2018 11:08:46.060332
86170e71 9.100 Kč 14.8.2018 11:08:30.442493
71430d07 9.050 Kč 14.8.2018 11:05:39.362656
86170e71 9.000 Kč 14.8.2018 11:03:48.802942
71430d07 8.950 Kč 14.8.2018 11:00:29.991752
86170e71 8.900 Kč 14.8.2018 11:00:07.398042
71430d07 8.850 Kč 14.8.2018 10:56:24.340959
86170e71 8.800 Kč 14.8.2018 10:56:00.957662
71430d07 8.750 Kč 14.8.2018 10:52:49.720579
86170e71 8.700 Kč 14.8.2018 10:51:44.744005
71430d07 8.650 Kč 14.8.2018 10:48:05.302688
86170e71 8.600 Kč 14.8.2018 10:47:24.266588
71430d07 8.550 Kč 14.8.2018 10:43:46.542892
86170e71 8.500 Kč 14.8.2018 10:41:20.696403
3b9ceade 8.450 Kč 14.8.2018 10:37:08.265851
86170e71 8.400 Kč 14.8.2018 10:34:56.079853
3b9ceade 8.350 Kč 14.8.2018 10:31:21.075933
1c3ce7e8 8.300 Kč 14.8.2018 10:29:26.561161
86170e71 8.250 Kč 14.8.2018 10:28:20.398324
1c3ce7e8 8.200 Kč 14.8.2018 10:11:53.884991

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 21396/08-323
Začátek dražby14.08.2018 10:00
Konec dražby14.08.2018 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání8.200 Kč
Výsledná cena (odhadní)24.600 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0821396323, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 9.8.2018 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřené zajištěním prohlídky movitých věcí – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace