OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 1/6 RD Česká Kamenice, okr. Děčín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 7502/12/EK
Nejnižší podání 35.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

9a620ca7
41.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9a620ca7 41.000 Kč 14.8.2018 9:25:45.488747
d7a131fe 38.000 Kč 14.8.2018 9:25:21.954109
9a620ca7 35.000 Kč 14.8.2018 9:03:57.695823

KrajÚstecký kraj
OkresDěčín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 7502/12/EK
Začátek dražby14.08.2018 09:00
Konec dražby14.08.2018 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání35.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)70.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211183765/6800
Variabilní symbol750212
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 1/6 RD Česká Kamenice, okr. Děčín


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Město Česká Lípa, IČ: 00260428, se sídlem Česká Lípa, Náměstí T. G. Masaryka 1, PSČ: 470 36, ve výši 7.673,- Kč, rozhodné datum 12.4.2013 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 57 doručena dne 12.04.2013.

2) Město Česká Lípa, IČ: 00260428, se sídlem Česká Lípa, Náměstí T. G. Masaryka 1, PSČ: 470 36, ve výši 1.000,- Kč, rozhodné datum 31.05.2013 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 61 doručena dne 31.05.2013.

3) SECAPITAL S.á.r.l., reg.č. B108305, se sídlem Lucembursko, Lucemburk, Avenue Charles de Gaulle 2, L-1653, zast JUDr. Jiřím Šmídou, advokátem, ve výši 29.403,90 Kč, rozhodné datum 24.10.2017 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 238 doručena dne 27.02.2018.

 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kerhartice 117, Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace