OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 1/3 pozemků na LV 2867, k.ú. Boskovice, okr. Blansko

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 6170/08/EK
Nejnižší podání 153.500 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

f3a36516
153.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f3a36516 153.500 Kč 14.8.2018 9:15:12.566832

KrajJihomoravský kraj
OkresBlansko
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 6170/08/EK
Začátek dražby14.08.2018 09:15
Konec dražby14.08.2018 09:45

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání153.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)307.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota70.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211184119/6800
Variabilní symbol617008
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 1/3 pozemků na LV 2867, k.ú. Boskovice, okr. Blansko


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Stavební družstvo ATLANTA, IČ: 26245523, se sídlem Nový Šaldorf 162, PSČ: 671 81, ve výši 58.908,- Kč, 3.skupina, rozhodné datum 24.08.2015 – datum zahájení ex.řízení.

Přihláška č.l. 398 doručena dne 01.09.2016.

2) Územní pracoviště ve Znojmě (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj), se sídlem Znojmo, nám. Svobody 8, PSČ: 669 01, ve výši 1.107,- Kč, 5.skupina.

Přihláška č.l. 399 doručena dne 05.09.2016.

3) JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Praha 3, Hradecká 2526/3, PSČ: 130 00, ve výši 7.865,- Kč (132 EX 2572/15), 6.skupina.

Přihláška č.l. 401 doručena dne 06.09.2016.

4) Home Credit a.s., IČ: 26978636, se sídlem Brno, Nové sady 996/25, PSČ: 602 00, zast. JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem, ve výši 69.513,80 Kč, 3.skupina, rozhodné datum 29.11.2006 – podání ex.návrhu.

Přihláška č.l. 418 doručena dne 12.09.2016.

5) JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Praha 4, Michelská 1326/62, PSČ: 140 00, ve výši 7.865,- Kč (081 EX 30384/11), 3.skupina, rozhodné datum 22.09.2011 – EZP.

Přihláška č.l. 407 doručena dne 12.09.2016.

6) JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Praha 4, Michelská 1326/62, PSČ: 140 00, ve výši 7.865,- Kč (081 EX 081 EX 21103/12), 3.skupina, rozhodné datum 07.06.2012 – EZP.

Přihláška č.l. 413 doručena dne 12.09.2016.

7) Město Znojmo, IČ: 00293881, se sídlem Znojmo, Obroková 1/12, PSČ: 669 02, zast. Mgr. Filipem Lederem, advokátem, ve výši

- 500,- Kč, 3.skupina, rozhodné datum 27.01.2011 – podání ex.návrhu,

- 8.220,- Kč, 3.skupina, rozhodné datum 27.01.2015 – podání ex.návrhu.

Přihláška č.l. 422 doručena dne 14.09.2016.

8) Město Znojmo, IČ: 00293881, se sídlem Znojmo, Obroková 1/12, PSČ: 669 02, zast. Mgr. Robertem Valou, advokátem, ve výši 4.700,- Kč, 6.skupina.

Přihláška č.l. 424 doručena dne 15.09.2016.

9) Cashdirect, a.s., IČ: 28971086, se sídlem Praha 5, Bozděchova 1840/7, PSČ 150 00, zast. Mgr. Marošem Tomkem, advokátem, ve výši 37.240,88 Kč, 6.skupina.

Přihláška č.l. 425 doručena dne 16.09.2016.

10) VIDEON Networking s.r.o., IČ: 26295954, se sídlem Znojmo, Alšova 993/12, PSČ: 669 02, zast. JUDr. Alešem Liskem, advokátem, ve výši 17.820,12 Kč, 6.skupina.

Přihláška č.l. 429 + 432 doručena dne 19.09.2016.

11) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČO: 47 11 43 04, se sídlem Praha 3, Vinohradská 2577/178, PSČ: 130 00, ve výši 140.678,- Kč, 3.skupina, rozhodné datum 05.03.2012 – podání ex.návrhu.

Přihláška č.l. 436 doručena dne 27.09.2016.

12) Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47452820, se sídlem Pardubice, nám. Republiky 115, PSC: 530 02, zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, ve výši 2.075,- Kč s přísl., 3.skupina, rozhodné datum 22.09.2011 – zřízení EZP.

Přihláška č.l. 442 doručena dne 05.10.2016.

 

 

 

 

 

 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Boskovice, okres Blansko, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace