id. 1/2 pozemku Bor, okr. Tachov

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 7461/11/EK
Nejnižší podání 22.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajPlzeňský kraj
OkresTachov
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 7461/11/EK
Začátek dražby18.09.2018 09:00
Konec dražby18.09.2018 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání22.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)33.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211200553/6800
Variabilní symbol746111
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/2 pozemku Bor, okr. Tachov


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Praha 5-Zličín, Strojírenská 47/18, PSČ: 155 21, ve výši 7.865,- Kč (144 EX 8710/12, opr. O2 Czech Republic a.s.), rozhodné datum 11.07.2018 – doručení přihlášky, 8.skupina.

Přihláška č.l125  doručena dne 11.07.2018.

2) O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, se sídlem Praha 4-Michle, Za Brumlovkou, PSČ: 140 22, zast. Mgr. Peterem Olejárem, advokátem, ve výši 20.028,70 Kč, rozhodné datum 27.02.2012 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 131 doručena dne 01.08.2018.

3) Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Jeseník, Otakara Březiny 229/5, PSČ: 790 01, ve výši 11.687,53 Kč (197 EX 83678/11, opr. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group), rozhodné datum 10.08.2018 – doručení přihlášky, 8.skupina.

Přihláška č.l. 133 doručena dne 10.08.2018.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Bor, okres Tachov, Plzeňský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace