id. 707/25408 pozemku v Grygově, okr. Olomouc

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 6201/15/MB
Nejnižší podání 4.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

e39501cf
10.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e39501cf [priorita 1] 10.000 Kč 18.9.2018 11:10:25.682946
0bffacf5 10.000 Kč 18.9.2018 11:09:26.922310
e39501cf [priorita 1] 9.000 Kč 18.9.2018 11:06:40.745379
0bffacf5 9.000 Kč 18.9.2018 11:06:20.475809
e39501cf [priorita 1] 8.000 Kč 18.9.2018 11:02:25.319979
0bffacf5 8.000 Kč 18.9.2018 11:01:53.799817
e39501cf [priorita 1] 7.000 Kč 18.9.2018 11:00:45.905225
0bffacf5 7.000 Kč 18.9.2018 11:00:12.001315
e39501cf [priorita 1] 6.000 Kč 18.9.2018 10:57:49.549413
0bffacf5 6.000 Kč 18.9.2018 10:57:10.122267
e39501cf [priorita 1] 5.000 Kč 18.9.2018 10:54:19.083150
0bffacf5 5.000 Kč 18.9.2018 10:38:51.602560
e39501cf [priorita 1] 4.000 Kč 18.9.2018 10:30:34.010340

KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 6201/15/MB
Začátek dražby18.09.2018 10:30
Konec dražby18.09.2018 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání4.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)6.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211201169/6800
Variabilní symbol620115
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

PopisMožnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo bylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Grygov, okres Olomouc, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace