1/2 rodinného domu se zahradou v obci Černiv, okres Litoměřice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 26812/13-131
Nejnižší podání 73.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 26812/13-131
Začátek dražby17.01.2019 13:00
Konec dražby17.01.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání73.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)110.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota7.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1326812131
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl id. 1/2 bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 30715/13.

Rodinný dům čp.32 - podíl id.1/2 – § 13

Přízemní jednopodlažní nepodsklepená stavba zděné konstrukce bez izolací v tl.do 55 cm se sedlovou střechou na dřevěném krovu s krytinou z dvojitých bobrovek i cem. drážkovek, stropy klenbové i ploché omítané. Postavena na stísněném stavebním místě při samém severozápadním okraji zastavěné části obce, přístup ze silnice Černiv - Slatina. Dispozičně obsahuje jedno nadzemní podlaží, ve kterém je byla posledního způsobu užívání: kuchyň, dva pokoje, koupelna s mísou WC a komora. Podstřešní prostor přístupný dřevěným schodištěm není určen, ani stavebně technicky vybaven pro účelové užití, jde o půdu.
K datu ocenění je dům několik roků opuštěn, v havarijním stavu - bezprostředně ohrožuje bezpečnost ve svém okolí; bez funkčního vybavení, dlouhodobě mimo provoz, odpojen od veřejných sítí. Jeho stabilita je evidentně poškozena natolik, že nelze vyloučit samovolnou destrukci některých jeho konstrukcí, ohroženy i pozemky sousedící. Se situací je seznámen starosta obce i vedoucí místně i věcně příslušného stavebního úřadu v Libochovicích, kde jsem byl informován že řešení věci je v řízení.
 
Protože vnitřní ohledání by představovalo zvýšené bezpečnostní riziko (a povinný jen ani nezajistil), bylo možno provést jen vnější ohledání; dvůr i zahrada jsou totiž zavezeny odpadním materiálem, jinak prorůstá bujnou vegetací.
 
Informace k dalším stavbám na pozemku naleznete ve znaleckém posudku.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník, IČ: 03372537, Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, přihlásil dne 17.4.2015 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Allianz pojišťovna, a.s., IČ: 47115971, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, zast. Mgr. Jan Ševčík, advokát, IČ: 66491193, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha, přihlásil dne 20.4.2016 pohledávku ve výši 1.065,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 9.8.2018 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 9.8.2018 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Litoměřicích, IČ: 72080043, Masarykova 2000, 412 01 Litoměřice, přihlásil dne 13.8.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 4.400,- Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 4.118,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, IČ: 66253799, přihlásil dne 13.8.2018 pohledávku v celkové výši 8.107,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Česká pojišťovna, a.s., IČ: 45272956, Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, zast. Mgr. Jan Ševčík, advokát, IČ: 66491193, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha, přihlásil dne 14.8.2018 pohledávku ve výši 1.156,60 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočky pro Liberecký a Ústecký kraj, IČ: 41197518, Mírové náměstí 35/C, 400 50 Ústí nad Labem, přihlásila dne 28.8.2018 pohledávku v celkové výši 29.567,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Mgr. Zuzana Sobíšková, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 6, 01385437, Bělohorská 270/17, 169 00 Praha 6, přihlásila dne 11.9.2018 pohledávku v celkové výši 8.591,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, zast. JUDr. Michal Benda, advokát, IČ: 14904411, Masarykovo nám. 1346/15, 790 01 Jeseník, přihlásil dne 11.9.2018 pohledávku ve výši 1.058,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

NVCB Collectors, s.r.o., IČ: 02667789, Na dubině 180/15, 147 00 Praha 4, zast. Mgr. Jan Dajbych, advokát, IČ: 66251095, Vinohradská 3330/220a, 100 00 Praha 10, přihlásil dne 14.9.2018 pohledávku ve výši 23.610,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

ČEZ Prodej, a.s., IČ: 27232433, Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, zast. JUDr. Daniel Volopich, advokát, IČ: 12844012, Vlastina 23, 323 00 Plzeň, přihlásil dne 14.9.2018 pohledávku v celkové výši 20.160,58 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Česká kancelář pojistitelů, IČ: 70099618, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, zast. Mgr. Zuzana Kyovská, advokátka, IČ: 71346490, Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, přihlásil dne 18.9.2018 pohledávku ve výši 5.314,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 40.844,- Kč.
Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Černiv, okres Litoměřice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace