Dražba 1/3 orné půdy a 1/2 ostatní plochy v obci Jankov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 146 EX 856/17-47
Nejnižší podání 116.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

9b005cdd
116.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9b005cdd [priorita 1] 116.000 Kč 16.10.2018 11:11:37.964966

KrajStředočeský kraj
OkresBenešov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby146 EX 856/17-47
Začátek dražby16.10.2018 11:00
Konec dražby16.10.2018 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Bulvas Jiří, JUDr.
Jablonecká 322, 190 00 Praha 9

Kontaktní osoba

Mgr. Ing. Silvio Strnad
mobil: +420 286 028 055
silvio.strnad@exekutorpraha1.cz


Nejnižší podání116.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)174.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka199766547/0600
Variabilní symbol85617999
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o ocenění:

I) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1714 - ostatní plocha, LV č. 346, v k.ú. Jankov, obec Jankov, okres Benešov.

II) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1484/3 - orná půda, LV č. 572, v k.ú. Jankov, obec Jankov, okres Benešov.

Pozemky jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Jankov, v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1600/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5. Přes pozemky vede elektrické vedení. Dle informací ČSÚ v obci Jankov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Jankov jsou pozemky zahrnuty v návrhových plochách jako: „SV - plochy smíšené obytné venkovské“. Informace získány z WWW stránek obce Jankov.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku p.č. 1714, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - zpevněná plocha betonová.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jankov, okres Benešov, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace