Dražba 1/12 rodinného domu v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 146 EX 454/11-212
Nejnižší podání 126.667 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 3

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajStředočeský kraj
OkresPraha-východ
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby146 EX 454/11-212
Začátek dražby16.10.2018 13:00
Konec dražby16.10.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Bulvas Jiří, JUDr.
Jablonecká 322, 190 00 Praha 9

Kontaktní osoba

Mgr. Ing. Silvio Strnad
mobil: +420 286 028 055
silvio.strnad@exekutorpraha1.cz


Nejnižší podání126.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)190.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota25.000 Kč
Bankovní účet dražebníka199766547/0600
Variabilní symbol45411999
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o 1/12 podsklepeného rodinného domu ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou taškou betonovou a sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situován v zastavěné, okrajové části města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, místní části Stará Boleslav, v řadové zástavbě jako řadový rohový. Předmět ocenění se nachází na adrese: Jungmannova 193/10, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2596 - ostatní plocha a pozemku p.č. 2636 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, plynové vedení, vlastní studnu. Dle sdělení účastníka místního šetření, ve městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav je dále možné napojení na obecní vodovod. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 3+1 a 3+1 každá s kompletním sociálním zařízením a společným vstupem. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2002 byla vyměněna část oken za nová plastová a vyměněny parapety. V roce 2004 byly opraveny vnitřní omítky, rozvody vody, elektro, kanalizace, pořízeny nové elektrické bojlery (2x) a bylo modernizováno sociální zázemí a kuchyně.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, T-Mobile Czech Republic a.s., BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, Okresní správa sociálního zabezpečení Praha - východ, CALDERSHOT FINANCE LTD.
Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Jungmannova 193/10, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace