id. 2/8 pozemků Osíčko, okr. Kroměříž

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 13787/13/MB
Nejnižší podání 15.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

7783912a
26.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
7783912a 26.333 Kč 16.10.2018 10:20:56.403741
64421b29 25.333 Kč 16.10.2018 10:20:23.645290
a3cf223a 24.333 Kč 16.10.2018 10:19:43.830829
64421b29 23.333 Kč 16.10.2018 10:18:36.105408
7783912a 22.333 Kč 16.10.2018 10:18:17.646440
64421b29 21.333 Kč 16.10.2018 10:17:59.882079
7783912a 20.333 Kč 16.10.2018 10:16:50.308382
64421b29 19.333 Kč 16.10.2018 10:15:19.493507
7783912a 18.333 Kč 16.10.2018 10:14:41.580836
64421b29 17.333 Kč 16.10.2018 10:07:46.816239
f8d8c4ec 16.333 Kč 16.10.2018 10:03:38.906230
7783912a 15.333 Kč 16.10.2018 10:01:15.598808

KrajZlínský kraj
OkresKroměříž
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 13787/13/MB
Začátek dražby16.10.2018 10:00
Konec dražby16.10.2018 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání15.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)23.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota7.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211200596/6800
Variabilní symbol1378713
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 2/8 pozemků Osíčko, okr. Kroměříž


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Osíčko, okres Kroměříž, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace