Pozemek Želešice, okr. Brno-venkov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 301/12/MB-
Nejnižší podání 12.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

1dc92a70
12.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1dc92a70 12.667 Kč 16.10.2018 11:03:36.547261

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 301/12/MB-
Začátek dražby16.10.2018 11:00
Konec dražby16.10.2018 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání12.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)19.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota6.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211201070/6800
Variabilní symbol30112
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemek Želešice, okr. Brno-venkov


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC, Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor, sídlo: Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc, ve výši 10.406,- Kč

 

-          pohledávka ve výši 6.776,- Kč náleží v souladu s ust. § 15 odst. 2 zák. č. 119/2001 Sb. a § 337c o.s.ř. při rozvrhu rozdělované podstaty do 4. skupiny. Pro pořadí je rozhodující den doručení exekučního návrhu, tj. 29.05.2013, když předmětné nemovité věci povinného byly postiženy exekučním příkazem k provedení exekuce jejich prodejem (viz příloha).

-          pohledávka ve výši 3.630,- Kč náleží v souladu s § 337c o.s.ř. při rozvrhu rozdělované podstaty do 7. skupiny. Pro pořadí pohledávky je rozhodující den doručení přihlášky pohledávky.

 

Přihláška č.l. 71 doručena dne 20.09.2018.

 

2/ Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno II, Cejl 113, 659 61 BRNO-STŘED, ve výši 811123.88 Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 09.10.2018, 6. skupina

 

Přihláška č.l. 74 doručena dne 09.10.2018.

 

3/ Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště ve Velkém Meziříčí, Hornoměstská 864/39, 594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ,

-          ve výši 78.472,64 Kč, rozhodné datum zřízení ZP – dne 17.07.2012, 4. skupina,

-          ve výši 1.666,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 09.10.2018, 6. skupina

 

Přihláška č.l. 75 doručena dne 09.10.2018.Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Želešice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace