OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 2/6 garáže Česká Ves, okr. Jeseník

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 9937/12/EK
Nejnižší podání 10.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

a721f197
10.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a721f197 10.500 Kč 13.11.2018 9:16:09.112623

KrajOlomoucký kraj
OkresJeseník
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 9937/12/EK
Začátek dražby13.11.2018 09:15
Konec dražby13.11.2018 09:45

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání10.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)21.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211183773/6800
Variabilní symbol993712
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 2/6 garáže Česká Ves, okr. Jeseník


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Jeseník, Otakara Březiny 229/5, PSČ: 790 01, ve výši 7.865,- Kč (197 EX 3607/15), 7.skupina.

Přihláška č.l. 41 doručena dne 21.01.2016.

2) Statutární město Přerov, IČ: 00301825, se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, PSC: 750 11, ve výši 10.326,- Kč, rozhodné datum 01.06.2015 – podání ex.návrhu, 3.skupina.

Přihláška č.l. 61 doručena dne 22.09.2017.

 

 

 

 

 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Česká Ves, okres Jeseník, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace