Dražba spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu, obec Kojetín

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 15819/14 -075
Nejnižší podání 520.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 15819/14 -075
Začátek dražby30.10.2018 10:00
Konec dražby30.10.2018 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání520.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)780.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol1581914
Specifický symbol55+jméno v pozn.pro příjemce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2  řadového, krajního, patrového rodinného domu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Okna jsou opatřena parapety a roletami. K domu patří oplocená zahrada a vestavěná garáž v 1. NP se dřevěným dvoukřídlými vraty. Dům je v původním stavu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.


Na pozemku parc. č. St. 592 stojí stavba rodinného domu č.p. 471. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 283 m2. Pozemek parc. č. 7090 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 592 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha o celkové výměře 36 m2. Pozemky jsou rovinaté a travnaté. Pozemky jsou oploceny. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a hospodářské budovy. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 5752/1 ve vlastnickém právu města Kojetín.

 

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

 

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a hospodářská budova. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

26.10.2018 15:00


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kojetín, okres Přerov, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace