Dražba rekreační chaty, obec Boňkov.

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 05979/17-050
Nejnižší podání 260.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

390cd79a
260.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
390cd79a 260.000 Kč 6.11.2018 10:00:14.086117

KrajVysočina
OkresHavlíčkův Brod
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 05979/17-050
Začátek dražby06.11.2018 10:00
Konec dražby06.11.2018 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání260.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)390.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0597917
Specifický symbol55+jméno v poznámce pro příjemce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. K chatě přiléhají přístavby. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je dřevěná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda chaty je zateplená. Objekt není podsklepený. Střecha hlavní budovy je sedlová s krytinou z vlnovek. Na přístavbách je plochá střecha s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné plné.


Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Vytápění je lokální kamny na tuhá paliva.

Chata se nachází na pozemku parc. č. St. 63 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 38 m2, která je ve vlastnictví obce Věž. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 188/11, který je ve vlastnictví obce Věž. 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

02.11.2018 14:00


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Boňkov, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace