Dražba spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 orné půdy, obec Kaňovice.

Do začátku dražby zbývá: 27 dnů 8 hodin 55 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 06298/17-041
Nejnižší podání 146.974 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajMoravskoslezský kraj
OkresFrýdek-Místek
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 06298/17-041
Začátek dražby13.11.2018 10:00
Konec dražby13.11.2018 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání146.974 Kč
Výsledná cena (odhadní)220.460 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0629817
Specifický symbol55+jméno v poznámce pro příjemce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemek se nachází na severozápadním okraji zastavěné části obce Kaňovice. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 20 248 m2. Pozemek je na severní a východní straně ohraničený drátěným oplocením sousedních vlastníků, na jižní straně listnatými porosty a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k jižní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede nezpevněná příjezdová cesta nacházející se na pozemku parc. č. 152/7, který je ve vlastnictví paní Jany Hrabcové. Tato cesta je od pozemku oddělena drátěným oplocením. Dále k pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemcích parc. č. 551/1 a parc. č. 551/2, které jsou ve vlastnictví paní Martiny Špetlové.


Přes pozemek vede nadzemní vedení VN.


V územním plánu je pozemek vedený jako plocha smíšená nezastavěného území.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kaňovice, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace