Rodinný dům v obci Třinec - Nebory + podíl o velikosti ½ na pozemku v obci Třinec - Nebory

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 16/2018
Nejnižší podání 4.500.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajMoravskoslezský kraj
OkresFrýdek-Místek
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 16/2018
Začátek dražby14.11.2018 12:00
Konec dražby14.11.2018 12:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání4.500.000 Kč
Cena předmětu dražby3.765.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota400.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol162018
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 480: Jedná se o přízemní, nepodsklepený, zděný, rodinný dům s využitým podkrovím, se stanovou sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Rodinný dům je nepravidelného půdorysného tvaru. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení vlastníka 8 roků. Vytápění rodinného domu je provedeno jako ústřední pomocí tepelného čerpadla, v I. nadzemním podlaží rodinného domu je provedeno podlahové vytápění. V průběhu životnosti rodinný dům procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Oceňované nemovité věci se nachází v prvním stupni rizika povodní, ve třetím stupni rizika kriminality a čtvrtém stupni rizika vloupání. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako - stavba ve výborném stavu. Dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení vlastníka je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno rokem výstavby/kolaudace rodinného domu 2010. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení rodinného domu je patrné z ocenění.

 

Dispoziční řešení rodinného domu:

I. nadzemní podlaží - garáž, kotelna, šatna, chodba (2x), schodiště, WC, koupelna, komora, ložnice, obytný pokoj, pracovna, kuchyně + obývací pokoj, spíž a zimní zahrada

Podkroví - schodiště, chodba, sociální zázemí (koupelna, WC) a obytný pokoj se šatnou (2x) Parkování je možné ve vlastní garáži (garáž je osazena vraty s elektrickým pohonem), na vlastním pozemku a na veřejném negarantovaném místě (komunikace/pozemek před rodinným domem). Pozemky se nachází v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1308/23 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 739 61 Třinec.

 

Součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí, stavebně-technické vybavení stavby a trvalé porosty. Všechny tyto součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.

Rodinný dům je napojen na elektro, vlastní studnu a septik. Dle sdělení vlastníka a informací ČSÚ je ve městě Třinec dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: obecní vodovod, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení.

 

Příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy.

Všechny tyto příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.

Vlevo od rodinného domu, při horní, levé hranici pozemku p.č. 1308/24 - zahrada (pohled z přístupové komunikace) je situován přízemní, ocelový, kotec pro psa s mírnou pultovou střechou krytou vlnitým plechem.

Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - ocelové pletivo v ocelových sloupcích, oplocení - ocelové ve zděných sloupcích včetně podezdívky, ocelová vrátka, venkovní schody betonové s povrchem keramické dlažby, chodníky ze zámkové dlažby, betonové, dlážděné a zpevněné plochy). Ocenění je provedeno dle zjištěného, skutečného stavu.

 

Pozemek parc. č. 1308/6: Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci –  zahrada, zapsaného na listu vlastnictví č. 137, pro katastrální území Nebory, obec Třinec, okres Frýdek-Místek, který se nachází v jihovýchodní, částečně zastavěné části katastrálního území Nebory, mezi rodinnými domy č.p. 480 a č.p. 545 (pohled z přístupové komunikace). Pozemek se nachází v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku parc. č. 1308/23 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 739 61 Třinec. Nemovitá věc - pozemek parc. č. 1308/6 - zahrada se nachází v prvním stupni rizika povodní, ve třetím stupni rizika kriminality a ve čtvrtém stupni rizika vloupání. V místě je možnost napojení na elektro a studnu, která je situována na pozemku parc. č. 1308/6 - zahrada. Dle sdělení spoluvlastníka a informací ČSÚ je ve městě Třinec dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: obecní vodovod, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Na nemovité věci - pozemku parc. č. 1308/6 - zahrada, při jeho pravé hranici, uprostřed (pohled z přístupové komunikace) je situována přízemní, dřevěná, vedlejší stavba se sedlovou střechou krytou vlnitým plechem. Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - ocelové pletivo v ocelových sloupcích, oplocení - ocelové v ocelových rámech na ocelových/betonových sloupcích, ocelová vrátka, ocelová vrata - poháněná elektrickou energií, plocha ze zámkové dlažby, chodník ze zámkové dlažby, betonové, kamenné a zpevněné plochy). Ocenění je provedeno dle zjištěného, skutečného stavu.Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 24.10.2018 v 16:00 hodin
2. termín dne 06.11.2018 v 10:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 480 (Nebory 480, 739 61 Třinec), stavba stoji na pozemku parc. č. St. 679, vše zapsané na listu vlastnictví č. 579, v katastrálním území Nebory, v obci Třinec, Okres Frýdek-Místek.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

List vlastnictví č. 579: • Věcné břemeno zřizování a provozování vedení, - strpění a umístění zařízení distribuční soustavy, - zdržení se provádění činností, které by ohrozily spolehlivost a bezpečnost provozu distribuční soustavy na části parcely dle geom. plánu č. 799-39/2010. Povinnost k pozemku parc. č. 1308/24, v katastrálním území Nebory, v obci Třinec, Okres Frýdek-Místek. Oprávnění pro ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 13.01.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 14.01.2011 (dražbou nezanikne). List vlastnictví č. 137: • Věcné břemeno (podle listiny), - chůze, - umístění i vedení vodovodní přípojky a užívání studny. Povinnost k pozemku parc. č. 1308/6, v katastrálním území Nebory, v obci Třinec, Okres Frýdek-Místek. Oprávnění pro pozemek parc. č. St. 689, pozemek parc. č. 1308/21, v katastrálním území Nebory, v obci Třinec, Okres Frýdek-Místek. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 26.06.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 26.06.2012. (dražbou nezanikne).


Uplatnění předkupního práva

List vlastnictví č. 137: pan Spiewok Marek a paní Spiewoková Táňa, bytem Nebory 545, 73961 Třinec - vzdali se předkupního práva písemně.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Nebory 480, Třinec, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace