Opakovaná dražba skladovací haly v k.ú. Dolní Bohdíkov, okr. Šumperk

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 150 EX 603/17-109
Nejnižší podání 2.335.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

81f96ede
2.335.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
81f96ede 2.335.000 Kč 15.1.2019 9:01:00.113586

KrajOlomoucký kraj
OkresŠumperk
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby150 EX 603/17-109
Začátek dražby15.01.2019 09:00
Konec dražby15.01.2019 09:15

Dražebník

Exekutorský úřad Kladno, Kučera Petr, JUDr. Ing.
nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba

Tereza Bachová
telefon: +420 314 004 554,
tereza.bachova@eukladno.cz

Úřední hodiny

Pondělí10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Úterý10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Středa10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Čtvrtek10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Pátek10:00 - 11:3013:30 - 15:00

Nejnižší podání2.335.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.670.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota230.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-7561840247/0100
Variabilní symbol99960317
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Nemovitá věc se nachází v obci Bohdíkov, v okrese Šumperk. Je situována v jižní části od centra obce, poblíž tvrze Bohdíkov, za stavbou RD č.p. 256. Přístup a příjezd k pozemkům parc.č.St. 314 a parc.č. 836/5 je přes pozemek parc.č.836/11, který je ve vlastnictví obce Bohdíkov. Jedná se o výrobně skladovací halu. Pozemek, na kterém se hala nachází, není oplocen. Na pozemku kolem haly se nachází zpevněné plochy. Dále na pozemku p.č. st. 274 (pozemek ve vlastnictví třetí osoby – není předmětem tohoto ocenění) se nachází stavba bez čp/če. Pozemek p.č. 836/12 se nachází cca 50m od haly. Není s ní ve funkčním celku. Nachází se v sousedství stavby č.p. 257. Součástí pozemku je stavba kovového přístřešku, který je přistavěn k boční stěně domu č.p. 257.


Součástí a příslušenství nemovitých věcí tvoří:


Venkovní úpravy sestávají z přípojek inženýrských sítí, zpevněných ploch kolem haly a oplocení. Na pozemcích se nachází trvalé porosty. Jedná se především o listnaté stromy vzniklé spontánně, náletem nebo opadem semen. Porosty jsou neudržované, bez dopadu do ceny obvyklé.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Nemovitá věc je zatížena věcným břemenem, které nezaniká, - věcné břemeno (podle listiny) právo vstupu, průchodu, vjezdu, průjezdu (oprávnění pro Pernička Stanislav, Ladova 2617/5, 787 01Šumperk, povinný-parc.č.836/5) - věcné břemeno (podle listiny) zřízení a provozování distribuční soustavy, zemní kabelové vedení NN v délce 37,5m (oprávnění pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, povinný parc.č.836/5) ve výši 20.000,- Kč


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bohdíkov, okres Šumperk, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace