1/7 pozemků v obci Stráž nad Ohří, k.ú. Korunní, okres Karlovy Vary

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 3385/13-138
Nejnižší podání 40.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

5429558e
61.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5429558e [priorita 1] 61.000 Kč 13.12.2018 13:16:29.847740
c7746e51 61.000 Kč 13.12.2018 13:15:45.742871
5429558e [priorita 1] 60.000 Kč 13.12.2018 13:14:23.005382
b8871632 60.000 Kč 13.12.2018 13:14:17.880082
5429558e [priorita 1] 54.000 Kč 13.12.2018 13:14:08.837564
b8871632 54.000 Kč 13.12.2018 13:14:03.967056
5429558e [priorita 1] 53.000 Kč 13.12.2018 13:13:58.005726
b8871632 53.000 Kč 13.12.2018 13:13:53.305475
5429558e [priorita 1] 52.000 Kč 13.12.2018 13:13:49.904737
b8871632 52.000 Kč 13.12.2018 13:13:45.526886
5429558e [priorita 1] 51.000 Kč 13.12.2018 13:13:42.026552
b8871632 51.000 Kč 13.12.2018 13:13:37.215154
5429558e [priorita 1] 50.000 Kč 13.12.2018 13:13:33.493432
b8871632 50.000 Kč 13.12.2018 13:13:28.635134
5429558e [priorita 1] 49.000 Kč 13.12.2018 13:13:23.130618
b8871632 49.000 Kč 13.12.2018 13:13:17.497118
5429558e [priorita 1] 48.000 Kč 13.12.2018 13:13:14.574886
b8871632 48.000 Kč 13.12.2018 13:13:09.726791
5429558e [priorita 1] 47.000 Kč 13.12.2018 13:13:00.794590
b8871632 47.000 Kč 13.12.2018 13:12:53.238275
5429558e [priorita 1] 46.000 Kč 13.12.2018 13:12:42.437720
b8871632 46.000 Kč 13.12.2018 13:12:34.717125
5429558e [priorita 1] 45.000 Kč 13.12.2018 13:12:01.775968
b8871632 45.000 Kč 13.12.2018 13:11:52.652268
5429558e [priorita 1] 44.000 Kč 13.12.2018 13:06:43.271665
b8871632 44.000 Kč 13.12.2018 13:06:31.252198
5429558e [priorita 1] 43.000 Kč 13.12.2018 13:05:03.452334
1eeb79fe 43.000 Kč 13.12.2018 13:04:52.672834
5429558e [priorita 1] 41.000 Kč 13.12.2018 13:03:58.175180
1eeb79fe 41.000 Kč 13.12.2018 13:03:00.814435
b8871632 40.000 Kč 13.12.2018 13:01:45.072120

KrajKarlovarský kraj
OkresKarlovy Vary
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 3385/13-138
Začátek dražby13.12.2018 13:00
Konec dražby13.12.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání40.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)60.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota4.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1303385138
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek 18/14 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 17 329 m2. Pozemek nemá pravidelný tvar. Na pozemku se nachází porosty. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha zemědělská. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 575 ve vlastnickém právu Karlovarského kraje.

Pozemky parc. č. 18/15, parc. č. 18/7 a parc. č. 21/2 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha a orná půda. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plochy zemědělské. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 575 ve vlastnickém právu Karlovarského kraje.

Pozemek parc. č. 159/2 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 4 083 m2. Pozemek nemá pravidelný tvar. Na pozemku se nachází porosty. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha zemědělská. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1 ve vlastnickém právu obce Stráž nad Ohří.

Pozemek parc. č. 158/2 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 737 m2. Pozemek nemá pravidelný tvar. Na pozemku se nachází porosty. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha zemědělská. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 565/1 ve vlastnickém právu obce Stráž nad Ohří.

Pozemek parc. č. 2/1 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 1 648 m2. Pozemek nemá pravidelný tvar. Na pozemku se nachází porosty. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha zemědělská. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 565/1 ve vlastnickém právu obce Stráž nad Ohří.

Pozemky parc. č. 157/3, parc. č. 156 a parc. č. 158/1 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plochy zemědělské. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 565/1 a parc. č. 566/1 ve vlastnickém právu obce Stráž nad Ohří.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Plzeň-město, IČ: 66212294, Radyňská 470/9, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí, přihlásila dne 21.9.2011 pohledávku v celkové výši 7.800,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Plzeň-sever, IČ: 66250391, Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, přihlásila dne 7.11.2018 pohledávku v celkové výši 8.433,70 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 9.11.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, přihlásilo dne 15.11.2018 pohledávku v celkové výši 7.044,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., insolvenční správce ZANA invest a.s., IČ: 24843024, Mečová 358/8, 602 00 Brno-město, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, IČ: 29414873, zast. Mgr. Tomáš Rašovský, advokát, IČ: 66240913, Kotlářská 51a, 602 00 Brno, přihlásil dne 6.12.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 9.097,58 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 75.063,- Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: "Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem: - LEBI 2020 s.r.o., IČ: 29018285, Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2." Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace