id. podíl o vel. 2/3 RD se zahradou v obci Dubá, č.p. 103

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 4787/14-137
Nejnižší podání 261.200 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

9132cfc5
261.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9132cfc5 261.200 Kč 14.1.2019 13:00:09.632915

KrajLiberecký kraj
OkresČeská Lípa
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 4787/14-137
Začátek dražby14.01.2019 13:00
Konec dražby14.01.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání261.200 Kč
Výsledná cena (odhadní)653.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka0004752082/0800
Variabilní symbol478714
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Oceňovaný objekt sestává ze stavebního pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu s navazující hospodářskou stavbou kamenné stodoly bez zastřešení, dále kamenné opěrné zdi, dřevěné oplocení, přípojky inženýrských sítí a 1x cypřiš, a dále z pozemku ostatní plochy, jehož součástí je část kamenných opěrných zdí a oplocení z dřevěných plotovek. Hlavní stavba je svým charakterem patrně nepodsklepený rodinný dům o dvou nadzemních podlažích, zastřešený sedlovou střechou. Vzhledem k tomu, že nebyla umožněna prohlídka vnitřních prostor objektu, nelze přesně popsat vnitřní dispozici ani stavebně technický stav těchto prostor, podle vnějších charakteristik domu lze však usuzovat, že se v přízemí nachází samostatný byt (patrně 1+1) a bývalé hospodářské místnosti, a v patře se patrně nachází vetší byt (patrně 3+1), popř. dva menší byty. Celková užitná plocha domu byla odvozena od zastavěné plochy a počtu podlaží na cca 200 m2. Dům je postaven na kamenné podezdívce, obvodové stěny jsou ze smíšeného zdiva, střecha sedlová s dřevěným krovem a s krytinou z tašek bobrovek, klempířské konstrukce jsou úplné z pozink. plechu. Okna jsou dřevěná špaletová, vstupní dveře dřevěné dvoukřídlé, masivní se zdobením, vnější omítky vápenné. Objekt je zřejmě vytápěn ústředním teplovodním systémem s kotlem na pevná paliva či plyn, ohřev TUV je patrně zajištěn z el. boileru. Objekt je patrně zásoben vodou z veřejného vodovodu, odkanalizován do veřejné kanalizace a je napojen na veřejnou elektrickou síť a patrně i veřejný plynovod. Stáří stavby nelze přesně stanovit, avšak s ohledem na typ stavby, použité konstrukční prvky a umístění objektu v zástavbě lze odhadnout stáří stavby na více než 150 let. Původní zemědělská usedlost byla patrně po kolektivizaci zemědělství využívána jako klasický rodinný dům a tento účel užívání přetrval dodnes. Ke dni ocenění se jedná o stavbu ve zhoršeném stavu s dlouhodobě zanedbanou údržbou, zjevné poruchy nosných konstrukcí však nebyly při prohlídce zaznamenány.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

O přihláškách věřitelů již bylo rozhodnuto v prvním kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Dlouhá 103/83, Dubá, okres Česká Lípa, kraj Liberecký, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace