Byt 3+1 v obci Bílina, okres Teplice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 35805/13-111
Nejnižší podání 273.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 35805/13-111
Začátek dražby13.12.2018 13:00
Konec dražby13.12.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání273.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)410.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1335805111
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 1 podzemní a 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky. V budově je výtah ve špatném technickém stavu. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Budova je zčásti modernizovaná, stavebně-technický stav objektu je odpovídající spíše zanedbané údržbě. Vchodové dveře do budovy jsou plechové dvoukřídlé. Okna domu jsou plastová. Poštovní schránky se nacházejí uvnitř budovy. Fasáda domu není zateplená. Přístup k nemovité věci je po pozemku ve vlastnictví města.

Oceňovaná jednotka č. 599/24 se nachází v budově č.p. 24 v 6. NP, její dispozice je 3+1. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Okna bytu jsou plastová. K bytu patří lodžie (3,20 m2). Plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 64,80 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 8.11.2018 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Ing. Petr Kučera, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno, IČ: 65402367, náměstí Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno, přihlásil dne 8.11.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj, IČ: 41197518, Klientské pracoviště Teplice, 28. října 975/23, 415 01 Teplice, přihlásila dne 8.11.2018 pohledávku v celkové výši 57.215,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, zast. Mgr. Kamil Stypa, advokát, IČ: 71334629, Varenská 51/2723, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, přihlásil dne 9.11.2018 pohledávku v celkové výši 10.167,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, IČ: 66253080, 26. dubna 10, 350 02 Cheb, přihlásil dne 13.11.2018 pohledávku v celkové výši 9.196,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, zast. Mgr. Peter Olejár, advokát, IČ: 02480573, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3, přihlásil dne 15.11.2018 pohledávku v celkové výši 10.368,65 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Česká pojišťovna, a.s., IČ: 45272956, Spálená 75/16, 113 01 Praha, přihlásila dne 27.11.2018 pohledávku ve výši 20.075,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 599 Teplická, Bílina 418 01, IČ: 27312810, Teplická 599, 418 01 Bílina-Teplické předměstí, zast. Mgr. Michal Čížek, advokát, IČ: 66242720, Na Struze 1740/7, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 30.11.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 201.956,24 Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 241.260,72 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 7, IČ: 66209021, Jankovcova 13, 170 00 Praha 7, přihlásil dne 4.12.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

REALBOHEMIA, a.s., IČ: 45242968, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, zast. JUDr. Hana Záveská, advokátka, IČ: 66223482, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, přihlásil dne 5.12.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 9.621,05 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUSTRINON MANAGEMENT, a.s., IČ: 29216842, U Vlečky 1749/4, 143 00 Modřany, zast. JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát, IČ: 48826375, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, přihlásil dne 11.12.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 45.997,97 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

CP Inkaso, s.r.o., IČ: 29027241, Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1, zast. Mgr. Vladimír Štekl, advokát, IČ: 66253144, U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, přihlásil dne 13.12.2018 pohledávku v celkové výši 238.284,54 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 62.742,- Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.): - věcné břemeno - právo umístění, provozování a údržby teplárenského zařízení a dále příchodu a odchodu do uvedených prostor, oprávnění pro ČEZ Teplárenská, a.s., IČ: 27309941, Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany, Smlouva o věcné břemeni ze dne 24.7.1998.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bílina, okres Teplice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace