7/14 pozemku (ostatní plocha) v obci Karolinka, okres Vsetín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 2655/18-33
Nejnižší podání 30.249 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

6da96a5b
43.250 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
6da96a5b 43.250 Kč 13.12.2018 13:36:46.801514
0233edc4 42.250 Kč 13.12.2018 13:34:53.113957
6da96a5b 41.250 Kč 13.12.2018 13:32:39.322515
0233edc4 40.250 Kč 13.12.2018 13:31:06.315848
6da96a5b 39.249 Kč 13.12.2018 13:29:54.674344
0233edc4 38.249 Kč 13.12.2018 13:28:18.898767
6da96a5b 37.249 Kč 13.12.2018 13:27:47.626807
0233edc4 36.249 Kč 13.12.2018 13:25:31.274837
6da96a5b 35.249 Kč 13.12.2018 13:25:01.743321
0233edc4 34.249 Kč 13.12.2018 13:06:40.530788
6da96a5b 33.249 Kč 13.12.2018 13:02:35.466894
0233edc4 32.249 Kč 13.12.2018 13:00:46.482735
6da96a5b 31.249 Kč 13.12.2018 13:00:33.994745
0233edc4 30.249 Kč 13.12.2018 13:00:20.900793

KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 2655/18-33
Začátek dražby13.12.2018 13:00
Konec dražby13.12.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání30.249 Kč
Výsledná cena (odhadní)45.374 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1802655033
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek na okraji lesa, kdy na části (cca 1/2 výměry) se nachází trvalé porosty lesního charakteru, zbývající část mýtina a pastvina (travní porost). Pozemek se nachází cca 1,5 km JV od centra města, ve svahu východně od vodní nádrže Karolinka. Přístup a příjezd k oceňovanému pozemku je možný přes sousední lesní a zemědělské pozemky v soukromém (různém) vlastnictví.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Karolinka, okres Vsetín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace