1/5 pozemků se stavbou bez čp/če v obci Jeníkov, k.ú. Jeníkov u Duchcova, okres Teplice (více o dražbě dalšího podílu v popisu)

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 4604/12-162
Nejnižší podání 26.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 4604/12-162
Začátek dražby13.12.2018 13:00
Konec dražby13.12.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání26.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)40.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1204604162
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražbu dalšího podílu id. 1/5 připravuje soudní exekutorka Mgr. Lucie Valentová pod sp.zn. 169 EX 1247/16.

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený objekt bez čp/če, jiná st., bez LV, na pozemku p.č. St. 185 již neexistuje.
Dále bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že objekt bez čp/če, jiná st., na pozemku p.č. St. 188 z pohledu ocenění splňuje charakter objektu rodinné rekreace.
Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí ani zákres v katastrální mapě neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.
Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami a standardní povlakovou krytinou IPA.
Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Jeníkov, v chatové obalsti jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné poveřejné, nezpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 637/6 - ostatní plocha a p.č. 615 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Jeníkov, Oldřichov 52, 41724 Jeníkov, dále přes pozemek p.č. 451/6 - zahrada, který je ve vlastnictví jiného subjektu a přes pozemek p.č. 451/1 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví: Obec Jeníkov, Oldřichov 52, 417 24 Jeníkov.
Přístup po právní stránce nezajištěn. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 210 m od předmětu ocenění.
Dle informací ČSÚ v obci Jeníkov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel OSPEN s.r.o., IČ: 25262823, se sídlem Hradecká 1383, 535 01 Přelouč, právně zast. Mgr. Tomášem Svobodou, advokátem, se sídlem Lublaňská 507/8, 120 00 Praha 2, doručovací adresa Jiráskovo náměstí 1487, 280 02 Kolín, přihlásil dne 14.11.2018 pohledávky v celkové výši 64.031,63 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Tessile ditta services a.s., IČ: 28329082, se sídlem Vinohrady 794/45, 639 00 Brno, právně zast. Mgr. Peterem Olejárem, advokátem, IČ: 02480573, adresa pro doručování: Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3 - Žižkov, přihlásil dne 14.11.2018 pohledávky v celkové výši 10.570,99 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Bazcom, a.s., IČ: 27397050, se sídlem náměstí Míru 820/9, 120 53 Praha 2, právně zast. JUDr. Karlem Valdaufem, advokátem, IČ: 67795889, se sídlem Vinohradská 938/37, Praha 2, přihlásil dne 16.11.2018 pohledávky v celkové výši 13.401,36 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Efrena Business, a.s., „v likvidaci“, IČ: 24711306, se sídlem Husitská 107/3, 130 00 Praha, zast. JUDr. Dagmar Mixová, likvidátorka, IČ: 11202645, Sopotská 645/70, 181 00 Praha 8 - Bohnice, přihlásil dne 20.11.2018 pohledávky v celkové výši 54.073,98 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.Pohledávka oprávněného činí 7.281,38 Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jeníkov, okres Teplice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace