Montážní dílna se skladem v obci Chlum u Třeboně

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 177 EX 34976/13-609
Nejnižší podání 960.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

8ed11400
1.215.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8ed11400 1.215.000 Kč 13.12.2018 10:31:40.562138
39d390e4 1.210.000 Kč 13.12.2018 10:31:10.911494
8ed11400 1.205.000 Kč 13.12.2018 10:30:06.926021
39d390e4 1.200.000 Kč 13.12.2018 10:29:28.222062
8ed11400 1.195.000 Kč 13.12.2018 10:29:20.893046
39d390e4 1.190.000 Kč 13.12.2018 10:28:40.509315
8ed11400 1.185.000 Kč 13.12.2018 10:28:31.338899
39d390e4 1.180.000 Kč 13.12.2018 10:27:39.050625
8ed11400 1.175.000 Kč 13.12.2018 10:27:31.112202
39d390e4 1.170.000 Kč 13.12.2018 10:26:39.057531
8ed11400 1.165.000 Kč 13.12.2018 10:26:24.281291
39d390e4 1.160.000 Kč 13.12.2018 10:25:40.516136
8ed11400 1.155.000 Kč 13.12.2018 10:25:32.602238
39d390e4 1.150.000 Kč 13.12.2018 10:24:56.898210
8ed11400 1.145.000 Kč 13.12.2018 10:24:48.828465
39d390e4 1.140.000 Kč 13.12.2018 10:24:26.874922
8ed11400 1.135.000 Kč 13.12.2018 10:24:19.403023
39d390e4 1.130.000 Kč 13.12.2018 10:23:34.286762
8ed11400 1.125.000 Kč 13.12.2018 10:23:16.387563
39d390e4 1.120.000 Kč 13.12.2018 10:22:31.170165
8ed11400 1.115.000 Kč 13.12.2018 10:22:19.980086
39d390e4 1.110.000 Kč 13.12.2018 10:18:39.141803
f140407f 1.105.000 Kč 13.12.2018 10:18:29.052940
8ed11400 1.100.000 Kč 13.12.2018 10:18:13.640668
f140407f 1.095.000 Kč 13.12.2018 10:17:44.046717
39d390e4 1.090.000 Kč 13.12.2018 10:17:17.483006
f140407f 1.085.000 Kč 13.12.2018 10:17:11.117099
39d390e4 1.080.000 Kč 13.12.2018 10:16:58.467281
f140407f 1.075.000 Kč 13.12.2018 10:16:52.742802
39d390e4 1.070.000 Kč 13.12.2018 10:16:36.163252
f140407f 1.065.000 Kč 13.12.2018 10:16:29.414286
39d390e4 1.060.000 Kč 13.12.2018 10:16:21.347344
f140407f 1.055.000 Kč 13.12.2018 10:16:11.780432
39d390e4 1.050.000 Kč 13.12.2018 10:09:37.781523
f140407f 1.045.000 Kč 13.12.2018 10:09:30.225783
39d390e4 1.040.000 Kč 13.12.2018 10:09:15.611685
f140407f 1.035.000 Kč 13.12.2018 10:09:07.847133
39d390e4 1.030.000 Kč 13.12.2018 10:08:49.053708
f140407f 1.025.000 Kč 13.12.2018 10:08:42.111485
39d390e4 1.020.000 Kč 13.12.2018 10:08:24.568001
f140407f 1.015.000 Kč 13.12.2018 10:08:16.193797
39d390e4 1.010.000 Kč 13.12.2018 10:08:05.423883
f140407f 1.005.000 Kč 13.12.2018 10:07:53.268730
39d390e4 1.000.000 Kč 13.12.2018 10:07:45.820757
f140407f 995.000 Kč 13.12.2018 10:07:37.733405
39d390e4 990.000 Kč 13.12.2018 10:07:10.014446
f140407f 985.000 Kč 13.12.2018 10:07:03.747835
39d390e4 980.000 Kč 13.12.2018 10:06:55.045081
f140407f 975.000 Kč 13.12.2018 10:06:44.715854
39d390e4 970.000 Kč 13.12.2018 10:01:52.941128
f140407f 965.000 Kč 13.12.2018 10:01:44.360214
39d390e4 960.000 Kč 13.12.2018 10:00:18.616606

KrajJihočeský kraj
OkresJindřichův Hradec
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby177 EX 34976/13-609
Začátek dražby13.12.2018 10:00
Konec dražby13.12.2018 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Zlín, Jenerál, Marek, Mgr.
Krátká 4447, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

Mgr. Marek Jenerál
telefon: +420 577 001 640, mobil: 724 305 006
jeneral@euzl.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Úterý08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Středa08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Pátek08:00 - 11:0012:00 - 15:00

Nejnižší podání960.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.400.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2108578452/2700
Variabilní symbol3497613
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Budova obsahuje v 1.np 2 sklady desek, přípravnu materiálu, montážní dílnu, velký sklad, WC pro hosty, WC zaměstnanců, chodbu, schody do 2.np, šatnu, úklidovou komoru, sociálku pro zaměstnance, kancelář a kotelnu. V přístavbě je umístěn byt o velikosti 1+1 s koupelnou. V 2.np je sklad materiálu

Původní zemědělská stavba kravína byla v letech 1998 -2004 přestavěna na montážní dílnu a zastoupení firmy POLYZAM, s.r.o. Při této přestavbě došlo ke zřízení části nových stropů, vyměněna část krytiny (Onduline), osazeny nová okna plastová v dílně, nové dveře, v původní přípravně byly vyměněny všechny inženýrské sítě, vnitřní a část vnějších omítek, zřízena kotelna včetně ÚT, sociálka pro zaměstnance, nové podlahové krytiny, nové rozvody IS. V r. 2008 došlo v přístavbě (původní mléčnice) ke zřízení bytu o velikosti 1+1 se sociálním zařízením.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1. Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych, Hradecká 3, 13000 Praha 3, IČ: 75128446, 22.056,30 Kč k zapl., řízení 132 EX 2142/13

2. Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 11304 Praha 1, IČ: 45272956, 8100,- Kč s přísl., vymáháno v řízení 074 EX 11297/14

3 DEKTRADE a.s., Tiskařská 10/257, 10828 Praha 10, IČ: 48589837, 79198,70 s přísl.

4. OSSZ Jindřichův Hradec, Sládkova 332/II, 37747 Jindřichův Hradec, 272 245,00 Kč

5. Finanční úřad pro Jihočeský kraj - územní pracoviště v Jindřichově Hradci, Česká 1284/II, 37701 Jindřichův Hradec, celkem 86984,95 Kč

6. Exekutorský úřad Cheb, Mgr. David Koncz, 26. dubna 10, 35002 Cheb, 7 865,00 Kč v řízení 074 EX 11297/14

7. Allianz pojišťovna a.s., Ke Štvanici 656/3, 18600 Praha, IČ: 47115971, 682,57 Kč, v c) - vymáháno v 181 EX 10280/16

8. Okresní soud v Jindřichově Hradci, Klášterská 123/II, 37701 Jindřichův Hradec, IČ: 00024643, 7800,- Kč - zpětvzetí přihlášky

9. Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Drahobejlova 1404/4, 19000 Praha 9, IČ: 47114975, celkem 53.094,- Kč Šustr, v e)

10. OSSZ Jindřichův Hradec, Sládkova 332/II, 37747 Jindřichův Hradec, 13 150,00 Kč, Šustr, v e)

11. Waldviertler Sparkasse Bank AG, Klášterská 126/II, 37701 Jindřichův Hradec, IČ: 49060724, pohledávka  996.038,59 Kč, v d) zajištěno 15.9.2003 a 3.3.2004

12. Finanční úřad pro Jihočeský kraj - územní pracoviště v Jindřichově Hradci, Česká 1284/II, 37701 Jindřichův Hradec, IČ: 72080043, 120 478,21 Kč, Šustr, část v c) + e)


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

48°57'46.88"N 14°55'30.83"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace