id. 1/4 RD Velký Osek, okr. Kolín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 9786/10/EK
Nejnižší podání 286.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

29493c8a
400.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
29493c8a [priorita 1] 400.000 Kč 15.1.2019 10:07:29.617541
596a859c 400.000 Kč 15.1.2019 10:07:02.147202
29493c8a [priorita 1] 390.000 Kč 15.1.2019 10:06:48.377716
596a859c 390.000 Kč 15.1.2019 10:05:59.211760
29493c8a [priorita 1] 380.000 Kč 15.1.2019 10:05:46.857450
596a859c 380.000 Kč 15.1.2019 10:05:24.847395
29493c8a [priorita 1] 370.000 Kč 15.1.2019 10:05:12.267175
596a859c 360.000 Kč 15.1.2019 10:03:44.495204
29493c8a [priorita 1] 350.000 Kč 15.1.2019 10:03:34.386230
596a859c 350.000 Kč 15.1.2019 10:02:52.425763
29493c8a [priorita 1] 340.000 Kč 15.1.2019 10:02:39.426612
596a859c 326.667 Kč 15.1.2019 10:01:52.032085
29493c8a [priorita 1] 316.667 Kč 15.1.2019 10:01:38.818928
596a859c 316.667 Kč 15.1.2019 10:01:18.962124
29493c8a [priorita 1] 306.667 Kč 15.1.2019 10:01:06.666525
596a859c 306.667 Kč 15.1.2019 10:00:28.568984
29493c8a [priorita 1] 296.667 Kč 15.1.2019 9:59:36.930374
596a859c 296.667 Kč 15.1.2019 9:55:28.460796
29493c8a [priorita 1] 286.667 Kč 15.1.2019 9:34:03.133567
596a859c 286.667 Kč 15.1.2019 9:30:14.691502

KrajStředočeský kraj
OkresKolín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 9786/10/EK
Začátek dražby15.01.2019 09:30
Konec dražby15.01.2019 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání286.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)430.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211213282/6800
Variabilní symbol978610
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/4 RD Velký Osek, okr. Kolín


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Primarius s.r.o., IČ: 29271304, se sídlem Brno, U Červeného mlýna 613/2, PSČ: 612 00, ve výši 39.644,- Kč, rozhodné datum 03.07.2006 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 126 doručena dne 18.10.2018.

2) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ 41197518, se sídlem Praha 3, Orlická 4/2020, PSČ: 130 00, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, ve výši 30.747,- Kč, rozhodné datum 24.01.2014 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 132 doručena dne 23.10.2018.

3) JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, se sídlem Brno, Veveří 125, PSČ: 616 45, ve výši 7.926,- Kč (č.j. 137 EX 7032/06, opr. FINPOMOC.CZ, s.r.o.), rozhodné datum 16.11.2018 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 143 doručena dne 16.11.2018.

4) innogy Energie, s.r.o., IČ: 49903209, se sídlem Praha 10, Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ. 108 00, zast. Mgr. Kamilem Stypou, advokátem, ve výši 46.050,01 Kč, rozhodné datum 17.03.2011 – zahájení ex.řízení (099 EX 2747/11), 4.skupina.

Přihláška č.l. 144 doručena dne 16.11.2018.

5) Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Plzeň, Rychtaříkova 1, PSČ: 326 00, ve výši 7.865,- Kč (134 EX 05415/13, opr. Soucková Jarmila, Mgr.), rozhodné datum 16.11.2018 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 154 doručena dne 16.11.2018.

6) Mgr. Aleš Bursa, soudní exekutor, Exekutorský úřad Mladá Boleslav, se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 267, PSČ: 293 01, ve výši 24.583,94 Kč (172 EX 99/13, opr. Drahovzal Jaroslav), rozhodné datum 16.11.2018 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 157 doručena dne 16.11.2018.

7) JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, PSČ: 120 00, ve výši 7.865 Kč (099 EX 6069/10, opr. Město Kolín), rozhodné datum 16.11.2018 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 164 doručena dne 16.11.2018.

8) JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, PSČ: 120 00, ve výši 9.135,50 Kč (099 EX 4160/10, opr. Město Kolín), rozhodné datum 16.11.2018 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 169 doručena dne 16.11.2018.

9) LOITE Consulting a.s., IČ 242 18 880, se sídlem Praha 3, Husitská 344/63, PSČ: 130 00, Mgr. Šimonou Maškovou, advokátkou, ve výši 334.187,87 Kč, rozhodné datum 16.06.2006 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 170 doručena dne 16.11.2018.

10) JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, se sídlem Brno, Veveří 125, PSČ: 616 45, ve výši 7.865,- Kč (č.j. 137 EX 9235/12, opr. CACTON LIMITED), rozhodné datum 19.11.2018 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 183 doručena dne 19.11.2018.

11) JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, PSČ: 120 00, ve výši 8.591,- Kč (099 EX 2747/11, opr. innogy Energie, s.r.o.), rozhodné datum 19.11.2018 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 187 doručena dne 19.11.2018.

12) Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem Cheb, 26. dubna 10, PSČ: 350 02, ve výši 7.865,- Kč (074 EX 12500/14, opr. UPC Česká republika, s.r.o.), rozhodné datum 20.11.2018 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 189 doručena dne 20.11.2018.

13) Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Brno, Bohunická 728/24a, PSČ: 619 00, ve výši 4.900,11 Kč (009 EX 806/06, opr. Primarius s.r.o.), rozhodné datum 20.11.2018 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 190 doručena dne 20.11.2018.

14) JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Klatovy, Za Beránkem 836, PSČ: 339 01, ve výši 6.655,- Kč (120 EX 16265/17, opr. CP Inkaso s.r.o.), rozhodné datum 21.11.2018 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 194 doručena dne 21.11.2018.

15) Mgr. Jarmila Součková, notář, se sídlem Kolín, Politických vězňů 94, PSČ: 28002, zast. JUDr. Janem Matějíčkem, advokátem, ve výši 5.644,- Kč, rozhodné datum 21.05.2013 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 196 doručena dne 23.11.2018.

16) Jaroslav Drahovzal, nar. 15. 9. 1949, bytem Kolín IV, Jeronýmova 643, zast. Mgr. Jarmilou Grumlovou, advokátkou, ve výši 58.300,- Kč s přísl., rozhodné datum 23.11.2018 – doručení přihlášky, 7.skupina (exe vedena č.j. 172 EX 99/13 – není doloženo datum zahájení).

Přihláška č.l. 201 doručena dne 23.11.2018.

17) JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Praha 5-Zličín, Strojírenská 47/18, PSČ: 155 21, ve výši 7.865,- Kč (144 EX 10048/15, opr. Československá obchodní banka, a. s.), rozhodné datum 23.11.2018 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 205 doručena dne 23.11.2018.

18) CACTON LIMITED, reg. číslo 06654819 se sídlem 5th floor, 86 Jermyn Street, Londýn, SW1Y 6AW, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zast. Mgr. Jaromírem Kráčalíkem, advokátem, ve výši 75.000,- Kč s přísl., rozhodné datum 07.09.2012 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 213 doručena dne 29.11.2018.

19) FAST FINANCE, s.r.o., IČ: 26116006, se sídlem Praha 7-Holešovice, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ: 110 00, zast. Mgr. Ing. Tomášem Vítkem, advokátem, ve výši 10.640,- Kč s přísl., rozhodné datum 01.04.2004 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 215 doručena dne 30.11.2018.

20) Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, zast. Mgr. Petrem Olejárem, advokátem, ve výši 201.062,09 Kč, rozhodné datum 21.04.2015 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 218 doručena dne 06.12.2018.

21) FINPOMOC.CZ, s.r.o., IČ: 27375005, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 575/11, PSČ: 110 00, zast. JUDr. Petrem Matějkou, advokátem, ve výši 54.436,- Kč, rozhodné datum 28.11.2006 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 224 doručena dne 17.12.2018.

22) IFIS investiční fond, a.s., IČ: 24316717, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ: 110 00, ve výši 7.209,79 Kč, rozhodné datum 16.09.2013 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 237 doručena dne 04.01.2019.

23) ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433, se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ: 140 53, zast. JUDr. Petr Pečený, advokát, ve výši 14.499,- Kč s přísl., rozhodné datum 08.01.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina (exe vedena č.j. 167 EX 23062/10, není doloženo datum zahájení).

Přihláška č.l. 241 doručena dne 08.01.2019.

24) Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ: 27242617, se sídlem Praha 1-Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ: 118 00, zast. Mgr. et Mgr. Janou Sekyrovou, advokátkou, ve výši 51.844,40 Kč, rozhodné datum 18.02.2011 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 248 doručena dne 08.01.2019.

25) Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem Zábřeh na Moravě, Masarykovo nám. 44/4, PSČ: 789 01, ve výši 8.349,- Kč (139EX 05266/11, opr. Bohemia Faktoring, a.s.), rozhodné datum 11.01.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 258 doručena dne 11.01.2019.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Jiráskova 408, Velký Osek, okres Kolín, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace