1/4 rodinného domu s pozemky v obci Suchov, okres Hodonín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 6410/16-95
Nejnižší podání 60.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

3a80c8fb
122.444 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
3a80c8fb [priorita 1] 122.444 Kč 17.1.2019 13:53:00.435154
5b88dafe 122.444 Kč 17.1.2019 13:52:47.552924
3a80c8fb [priorita 1] 121.444 Kč 17.1.2019 13:52:24.407664
5b88dafe 121.444 Kč 17.1.2019 13:50:56.410295
3a80c8fb [priorita 1] 120.444 Kč 17.1.2019 13:50:37.211164
5b88dafe 120.444 Kč 17.1.2019 13:47:03.122296
3a80c8fb [priorita 1] 119.444 Kč 17.1.2019 13:46:54.759341
5b88dafe 119.444 Kč 17.1.2019 13:46:48.409324
3a80c8fb [priorita 1] 118.444 Kč 17.1.2019 13:44:18.898408
5b88dafe 118.444 Kč 17.1.2019 13:44:03.659581
3a80c8fb [priorita 1] 117.444 Kč 17.1.2019 13:43:33.578438
5b88dafe 117.444 Kč 17.1.2019 13:43:08.399437
3a80c8fb [priorita 1] 116.444 Kč 17.1.2019 13:38:27.977100
5b88dafe 116.444 Kč 17.1.2019 13:37:42.318651
3a80c8fb [priorita 1] 115.444 Kč 17.1.2019 13:37:30.156653
5b88dafe 115.444 Kč 17.1.2019 13:36:45.447570
3a80c8fb [priorita 1] 114.444 Kč 17.1.2019 13:36:35.037621
5b88dafe 114.444 Kč 17.1.2019 13:35:51.072480
3a80c8fb [priorita 1] 113.444 Kč 17.1.2019 13:35:42.368177
5b88dafe 113.444 Kč 17.1.2019 13:35:26.525868
3a80c8fb [priorita 1] 112.444 Kč 17.1.2019 13:35:17.474687
5b88dafe 112.444 Kč 17.1.2019 13:34:59.770105
3a80c8fb [priorita 1] 111.444 Kč 17.1.2019 13:30:15.995284
5b88dafe 111.444 Kč 17.1.2019 13:29:49.756278
3a80c8fb [priorita 1] 110.444 Kč 17.1.2019 13:29:32.823285
5b88dafe 110.444 Kč 17.1.2019 13:29:27.139560
3a80c8fb [priorita 1] 109.444 Kč 17.1.2019 13:20:39.249623
4695602c 109.444 Kč 17.1.2019 13:18:57.438965
3a80c8fb [priorita 1] 108.444 Kč 17.1.2019 13:16:56.610728
4695602c 108.444 Kč 17.1.2019 13:16:50.168182
3a80c8fb [priorita 1] 107.333 Kč 17.1.2019 13:16:07.028594
4695602c 107.333 Kč 17.1.2019 13:15:52.121228
3a80c8fb [priorita 1] 104.000 Kč 17.1.2019 13:14:57.357338
4695602c 104.000 Kč 17.1.2019 13:14:50.038105
3a80c8fb [priorita 1] 103.000 Kč 17.1.2019 13:14:43.290717
4695602c 103.000 Kč 17.1.2019 13:14:31.897953
3a80c8fb [priorita 1] 102.000 Kč 17.1.2019 13:14:13.541586
4695602c 102.000 Kč 17.1.2019 13:13:35.915839
3a80c8fb [priorita 1] 101.000 Kč 17.1.2019 13:13:28.305655
4695602c 101.000 Kč 17.1.2019 13:13:14.296413
3a80c8fb [priorita 1] 100.000 Kč 17.1.2019 13:13:00.410114
4695602c 100.000 Kč 17.1.2019 13:12:02.290269
3a80c8fb [priorita 1] 94.000 Kč 17.1.2019 13:11:49.091255
4695602c 94.000 Kč 17.1.2019 13:11:12.674690
3a80c8fb [priorita 1] 93.000 Kč 17.1.2019 13:09:52.311813
4695602c 93.000 Kč 17.1.2019 13:09:31.806370
3a80c8fb [priorita 1] 92.000 Kč 17.1.2019 13:09:21.024366
4695602c 92.000 Kč 17.1.2019 13:09:04.361984
3a80c8fb [priorita 1] 91.000 Kč 17.1.2019 13:08:55.616147
4695602c 91.000 Kč 17.1.2019 13:08:35.902095
3a80c8fb [priorita 1] 81.000 Kč 17.1.2019 13:08:22.325146
4695602c 81.000 Kč 17.1.2019 13:08:06.714299
3a80c8fb [priorita 1] 71.000 Kč 17.1.2019 13:07:45.181015
4695602c 71.000 Kč 17.1.2019 13:07:26.196790
3a80c8fb [priorita 1] 61.000 Kč 17.1.2019 13:07:01.745780
4695602c 61.000 Kč 17.1.2019 13:03:54.367224
3a80c8fb [priorita 1] 60.000 Kč 17.1.2019 13:03:35.992539
5b88dafe 60.000 Kč 17.1.2019 13:02:34.422151

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 6410/16-95
Začátek dražby17.01.2019 13:00
Konec dražby17.01.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání60.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)90.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota6.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1606410095
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Budova č.p. 130 na pozemku parc. č. St. 170/1 je přízemním částečně podsklepeným řadovým vnitřním rodinným domem. Dům je pravděpodobně založen na základových pásech. Konstrukce budovy je zděná. Střecha budovy je sedlová. Střešní krytina je z pálených tašek v horším stavu. Budova je vybavena žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou nová plastová a dřevěná špaletová v horším stavu. Vnější omítky jsou brizolitové. Stáří domu je cca 90 let. Budova má půdorys ve tvaru písmene L. V uliční části je v budově jednotka o dispozici 3+1, včetně příslušenství, v zadní navazující části jsou tři pokoje a WC. V pravé části budovy je průjezd s dřevěnými vraty. Budova je v původním udržovaném stavu. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Vedení kanalizace a plynovodu jsou na hranici pozemku. Voda je z vlastní studny. Odpady jsou svedeny do septiku. Vytápění domu je ústřední na tuhá paliva. Ohřev teplé vody je bojlerem.

Pozemek parc.č. St. 170/1 je převážně zastavěnou plochou pod domem č.p. 130. Zbývající část stavebního pozemku tvoří dvůr u domu ze zpevněnými plochami. Na stavebním pozemku je postavena samostatná garáž a na stavbu rodinného domu navazují chlévy a dřevník. Garáž je přízemní zděnou stavbou s pultovou střechou s osinkocementovou krytinou. Garáž je v dobrém udržovaném stavu. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 224 využívaný jako zahrada. Zahrada má obdélníkový tvar a je oplocená drátěným plotem. Zahrada je v části za domem svažitá k východu a po 100 m je svažitá k západu. Na zahradě se nacházejí zpevněné plochy, porosty, septik a studna.

Informace k dalším pozemkům naleznete ve znaleckém posudku na str. 6.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: "Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem: - Petr Šípek, nar. 17.4.1975, Klimkovická 57/21, 708 00 Ostrava." Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Suchov, okres Hodonín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace