1/2 rodinného domu se zahradou v obci Černiv, okres Litoměřice (další id. 1/2 se draží pod sp.zn. 030 EX 26812/13)

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 30715/13-82
Nejnižší podání 73.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 30715/13-82
Začátek dražby17.01.2019 13:00
Konec dražby17.01.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání73.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)110.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota7.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1330715082
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl id. 1/2 bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 26812/13.

Rodinný dům čp.32 - podíl id.1/2 – § 13

Přízemní jednopodlažní nepodsklepená stavba zděné konstrukce bez izolací v tl.do 55 cm se sedlovou střechou na dřevěném krovu s krytinou z dvojitých bobrovek i cem. drážkovek, stropy klenbové i ploché omítané. Postavena na stísněném stavebním místě při samém severozápadním okraji zastavěné části obce, přístup ze silnice Černiv - Slatina. Dispozičně obsahuje jedno nadzemní podlaží, ve kterém je byla posledního způsobu užívání: kuchyň, dva pokoje, koupelna s mísou WC a komora. Podstřešní prostor přístupný dřevěným schodištěm není určen, ani stavebně technicky vybaven pro účelové užití, jde o půdu.
K datu ocenění je dům několik roků opuštěn, v havarijním stavu - bezprostředně ohrožuje bezpečnost ve svém okolí; bez funkčního vybavení, dlouhodobě mimo provoz, odpojen od veřejných sítí. Jeho stabilita je evidentně poškozena natolik, že nelze vyloučit samovolnou destrukci některých jeho konstrukcí, ohroženy i pozemky sousedící. Se situací je seznámen starosta obce i vedoucí místně i věcně příslušného stavebního úřadu v Libochovicích, kde jsem byl informován že řešení věci je v řízení.
 
Protože vnitřní ohledání by představovalo zvýšené bezpečnostní riziko (a povinný jen ani nezajistil), bylo možno provést jen vnější ohledání; dvůr i zahrada jsou totiž zavezeny odpadním materiálem, jinak prorůstá bujnou vegetací.
 
Informace k dalším stavbám na pozemku naleznete ve znaleckém posudku.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha-východ, IČ: 60351268, Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4, přihlásil dne 3.12.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha-východ, IČ: 60351268, Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4, přihlásil dne 3.12.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Marie Cilínková, nar. 2.3.1943, Na Lysinách 99/14, Praha 4, zast. JUDr. Monika Zoulová, advokátka, IČ: 72015896, Podolská 126/103, Praha 4, přihlásila dne 6.12.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 14.530,74 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, IČ: 66216877, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6, přihlásil dne 7.12.2018 pohledávku v celkové výši 1.063,80 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, IČ: 66216877, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6, přihlásil dne 7.12.2018 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Intrum Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 19.12.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 29.767,26 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

ČEZ Prodej, a.s., IČ: 27232433, Duhová 425/1, 140 53 Praha 4, zast. JUDr. Petr Pečený, advokát, IČ: 11371544, Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 19.12.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 2.376,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

ČEZ Prodej, a.s., IČ: 27232433, Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, zast. JUDr. Daniel Volopich, advokát, IČ: 12844012, Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň, přihlásil dne 7.1.2019 pohledávku ve výši 5.688,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

T-Mobile Czech Republic, a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha, zast. Mgr. Martin Grepl, advokát, IČ: 71457178, Sokolská 586/7, 779 00 Olomouc, přihlásil dne 9.1.2019 pohledávky v celkové výši 9.397,53 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Generali Pojišťovna a.s., IČ: 61859869, Bělehradská 132, 120 00 Praha 2, zast. JUDr. Roman Majer, advokát, IČ: 45417491, Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4, přihlásil dne 10.1.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 20.571,16 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 0,- Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Černiv, okres Litoměřice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace