Automobil ŠKODA FABIA 6Y - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 13166/16-81
Nejnižší podání 8.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 69

Nejvyšší podání

c149c3c5
37.850 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c149c3c5 37.850 Kč 24.1.2019 10:04:30.456556
53bd36dc 18.850 Kč 24.1.2019 10:04:23.429418
9e5ed888 18.800 Kč 24.1.2019 10:04:19.792615
53bd36dc 18.750 Kč 24.1.2019 10:04:06.173616
d1cd4185 18.700 Kč 24.1.2019 10:03:59.810483
53bd36dc 18.650 Kč 24.1.2019 10:03:47.137925
9bb5b04a 18.600 Kč 24.1.2019 10:03:41.052274
d1cd4185 18.550 Kč 24.1.2019 10:03:35.094349
53bd36dc 18.500 Kč 24.1.2019 10:03:30.358896
d1cd4185 18.450 Kč 24.1.2019 10:03:26.365874
9bb5b04a 18.400 Kč 24.1.2019 10:03:21.435855
53bd36dc 18.350 Kč 24.1.2019 10:02:59.088261
d1cd4185 18.300 Kč 24.1.2019 10:02:50.812325
53bd36dc 18.200 Kč 24.1.2019 10:02:47.470024
9bb5b04a 18.150 Kč 24.1.2019 10:02:42.114528
53bd36dc 18.100 Kč 24.1.2019 10:02:35.303599
9bb5b04a 18.050 Kč 24.1.2019 10:02:29.125267
53bd36dc 18.000 Kč 24.1.2019 10:02:16.798120
23e8b73b 17.950 Kč 24.1.2019 10:02:11.255957
53bd36dc 17.900 Kč 24.1.2019 10:02:05.270552
d1cd4185 17.850 Kč 24.1.2019 10:01:48.245830
23e8b73b 17.800 Kč 24.1.2019 10:01:40.228203
9bb5b04a 17.750 Kč 24.1.2019 10:01:30.885900
d1cd4185 17.700 Kč 24.1.2019 10:00:59.103077
23e8b73b 17.600 Kč 24.1.2019 10:00:49.566055
9f7ece70 8.600 Kč 24.1.2019 10:00:37.451537
c3bea513 8.550 Kč 24.1.2019 10:00:24.025168
23e8b73b 8.050 Kč 24.1.2019 10:00:14.650591
d1cd4185 8.000 Kč 24.1.2019 10:00:05.630637

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 13166/16-81
Začátek dražby24.01.2019 10:00
Konec dražby24.01.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání8.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)24.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1613166081, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 17.1.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace