Automobil FORD MONDEO - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 9919/09-197
Nejnižší podání 13.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 27

Nejvyšší podání

0db4c8b3
21.700 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0db4c8b3 21.700 Kč 24.1.2019 11:27:53.501959
c85fc0c0 21.500 Kč 24.1.2019 11:26:05.823177
0db4c8b3 20.800 Kč 24.1.2019 11:24:52.523776
c85fc0c0 20.600 Kč 24.1.2019 11:24:06.774846
0db4c8b3 20.400 Kč 24.1.2019 11:19:44.297723
8b9e02ca 20.200 Kč 24.1.2019 11:18:47.760955
c85fc0c0 20.000 Kč 24.1.2019 11:18:00.307770
0db4c8b3 19.200 Kč 24.1.2019 11:17:13.105323
c85fc0c0 19.000 Kč 24.1.2019 11:16:54.962328
0db4c8b3 18.200 Kč 24.1.2019 11:16:40.242445
c85fc0c0 18.000 Kč 24.1.2019 11:16:00.680861
0db4c8b3 17.200 Kč 24.1.2019 11:13:43.452449
8b9e02ca 17.000 Kč 24.1.2019 11:12:44.853350
0db4c8b3 16.400 Kč 24.1.2019 11:08:28.455879
99f19bd4 16.200 Kč 24.1.2019 11:07:30.476881
0db4c8b3 16.000 Kč 24.1.2019 11:04:31.572614
99f19bd4 15.800 Kč 24.1.2019 11:02:29.997601
0db4c8b3 15.600 Kč 24.1.2019 11:01:13.794869
99f19bd4 15.400 Kč 24.1.2019 11:00:43.386358
0db4c8b3 15.200 Kč 24.1.2019 11:00:06.763332
99f19bd4 15.000 Kč 24.1.2019 10:59:38.909320
0db4c8b3 14.800 Kč 24.1.2019 10:59:05.991230
99f19bd4 14.600 Kč 24.1.2019 10:58:49.524307
0db4c8b3 14.400 Kč 24.1.2019 10:58:07.352142
99f19bd4 14.200 Kč 24.1.2019 10:58:00.952829
0db4c8b3 14.000 Kč 24.1.2019 10:57:36.004750
99f19bd4 13.800 Kč 24.1.2019 10:57:29.653723
0db4c8b3 13.600 Kč 24.1.2019 10:52:35.116283
8b9e02ca 13.400 Kč 24.1.2019 10:48:11.762463
0db4c8b3 13.200 Kč 24.1.2019 10:41:51.627603
d1a58e0c 13.000 Kč 24.1.2019 10:37:08.192543

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 9919/09-197
Začátek dražby24.01.2019 10:30
Konec dražby24.01.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání13.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)39.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0909919197, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 17.1.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace