Automobil ŠKODA FABIA - Techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 7405/18-32
Nejnižší podání 40.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 76

Nejvyšší podání

57677616
194.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
57677616 194.500 Kč 24.1.2019 10:12:45.040941
ffcf6129 97.000 Kč 24.1.2019 10:09:37.042777
20e07843 96.500 Kč 24.1.2019 10:06:50.740923
99c30141 96.000 Kč 24.1.2019 10:06:44.785551
20e07843 95.500 Kč 24.1.2019 10:06:38.400924
99c30141 95.000 Kč 24.1.2019 10:06:32.629119
20e07843 94.500 Kč 24.1.2019 10:06:17.650427
ffcf6129 94.000 Kč 24.1.2019 10:06:12.378434
20e07843 93.500 Kč 24.1.2019 10:06:01.093375
99c30141 93.000 Kč 24.1.2019 10:05:47.994805
20e07843 92.500 Kč 24.1.2019 10:05:05.292573
99c30141 92.000 Kč 24.1.2019 10:04:13.088815
20e07843 91.500 Kč 24.1.2019 10:03:57.197833
296e1340 91.000 Kč 24.1.2019 10:03:52.014966
20e07843 81.000 Kč 24.1.2019 10:03:40.214001
57677616 80.500 Kč 24.1.2019 10:03:33.451494
20e07843 80.000 Kč 24.1.2019 10:03:02.015415
99c30141 79.500 Kč 24.1.2019 10:02:54.633439
20e07843 79.000 Kč 24.1.2019 10:02:51.075034
99c30141 78.500 Kč 24.1.2019 10:02:46.186734
20e07843 73.500 Kč 24.1.2019 10:02:24.001102
296e1340 73.000 Kč 24.1.2019 10:01:37.423426
e2d27dda 53.000 Kč 24.1.2019 10:01:33.407455
24c87074 52.500 Kč 24.1.2019 10:01:23.539668
99c30141 52.000 Kč 24.1.2019 10:01:17.491765
24c87074 42.000 Kč 24.1.2019 10:01:10.562764
e7955f35 41.500 Kč 24.1.2019 10:00:59.695935
24c87074 41.000 Kč 24.1.2019 10:00:49.489762
85009ab2 40.500 Kč 24.1.2019 10:00:39.878883
24c87074 40.000 Kč 24.1.2019 10:00:12.582432

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 7405/18-32
Začátek dražby24.01.2019 10:00
Konec dražby24.01.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání40.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)120.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1807405032, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 17.1.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace