Automobil VOLKSWAGEN GOLF - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 19049/08-239
Nejnižší podání 30.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 71

Nejvyšší podání

a75505ab
76.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a75505ab 76.000 Kč 24.1.2019 10:40:45.713682
9d9fc48a 73.000 Kč 24.1.2019 10:40:33.689512
97af7dfb 72.800 Kč 24.1.2019 10:40:26.362503
a75505ab 72.600 Kč 24.1.2019 10:40:03.205904
97af7dfb 72.400 Kč 24.1.2019 10:39:57.343803
a75505ab 72.200 Kč 24.1.2019 10:39:30.214964
97af7dfb 71.200 Kč 24.1.2019 10:38:03.627028
9d9fc48a 71.000 Kč 24.1.2019 10:37:43.704788
97af7dfb 70.800 Kč 24.1.2019 10:36:48.519568
ce8fadef 70.600 Kč 24.1.2019 10:36:36.896811
d1a94c7b 70.400 Kč 24.1.2019 10:36:19.785806
97af7dfb 70.200 Kč 24.1.2019 10:35:58.836830
67ded9e6 70.000 Kč 24.1.2019 10:35:21.798472
97af7dfb 67.000 Kč 24.1.2019 10:35:00.997522
9d9fc48a 66.800 Kč 24.1.2019 10:34:56.085278
97af7dfb 66.600 Kč 24.1.2019 10:34:47.774119
67ded9e6 66.400 Kč 24.1.2019 10:34:09.546310
97af7dfb 56.400 Kč 24.1.2019 10:33:59.195369
ce8fadef 56.200 Kč 24.1.2019 10:33:54.041884
d1a94c7b 56.000 Kč 24.1.2019 10:33:36.394996
67ded9e6 55.800 Kč 24.1.2019 10:32:32.719886
97af7dfb 35.800 Kč 24.1.2019 10:32:08.212917
9d9fc48a 35.600 Kč 24.1.2019 10:31:57.568414
97af7dfb 30.600 Kč 24.1.2019 10:31:45.276995
830fa6cf 30.400 Kč 24.1.2019 10:31:06.636457
97af7dfb 30.200 Kč 24.1.2019 10:30:22.348758
830fa6cf 30.000 Kč 24.1.2019 10:30:15.716739

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 19049/08-239
Začátek dražby24.01.2019 10:30
Konec dražby24.01.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání30.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)90.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0819049239, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 17.1.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace