Motocykl SUZUKI SV 650 S JS1AV1111 - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 19049/08-240
Nejnižší podání 15.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 56

Nejvyšší podání

c4eb0a5d
31.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c4eb0a5d 31.000 Kč 24.1.2019 10:24:45.079374
e0499f99 30.700 Kč 24.1.2019 10:21:10.558257
2ed76247 30.500 Kč 24.1.2019 10:13:19.363772
2beaee94 30.000 Kč 24.1.2019 10:09:50.389174
2ed76247 25.000 Kč 24.1.2019 10:07:46.873895
f568b104 23.200 Kč 24.1.2019 10:07:27.448262
2ed76247 23.000 Kč 24.1.2019 10:07:09.796341
96f97969 22.800 Kč 24.1.2019 10:07:00.537321
2ed76247 22.600 Kč 24.1.2019 10:06:05.619799
a63e0d8d 22.400 Kč 24.1.2019 10:05:59.278073
2ed76247 22.200 Kč 24.1.2019 10:05:07.951814
2beaee94 22.000 Kč 24.1.2019 10:05:02.112594
2ed76247 21.800 Kč 24.1.2019 10:04:40.049875
a63e0d8d 21.600 Kč 24.1.2019 10:04:35.733794
2ed76247 21.400 Kč 24.1.2019 10:04:25.872540
a63e0d8d 21.200 Kč 24.1.2019 10:04:15.217795
2ed76247 21.000 Kč 24.1.2019 10:02:56.364961
31a798e6 20.000 Kč 24.1.2019 10:02:19.040399
2ed76247 16.000 Kč 24.1.2019 10:02:05.892572
a63e0d8d 15.800 Kč 24.1.2019 10:01:57.308462
2ed76247 15.600 Kč 24.1.2019 10:01:31.562565
96f97969 15.400 Kč 24.1.2019 10:01:19.069369
2ed76247 15.200 Kč 24.1.2019 10:00:27.946401
96f97969 15.000 Kč 24.1.2019 10:00:04.876756

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 19049/08-240
Začátek dražby24.01.2019 10:00
Konec dražby24.01.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání15.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)45.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0819049240, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 17.1.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace