1/6 rodinného domu v obci Dobré Pole, okres Břeclav

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 17695/16-95
Nejnižší podání 106.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

c5b8eedc
163.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c5b8eedc [priorita 1] 163.667 Kč 24.1.2019 13:50:00.818390
83654a33 153.667 Kč 24.1.2019 13:49:33.611630
c5b8eedc [priorita 1] 152.667 Kč 24.1.2019 13:49:22.898469
83654a33 151.667 Kč 24.1.2019 13:48:11.584999
c5b8eedc [priorita 1] 150.667 Kč 24.1.2019 13:48:05.063513
83654a33 149.667 Kč 24.1.2019 13:47:18.562113
68d169c6 148.667 Kč 24.1.2019 13:45:21.907787
83654a33 147.667 Kč 24.1.2019 13:44:11.891432
68d169c6 146.667 Kč 24.1.2019 13:44:07.837752
83654a33 145.667 Kč 24.1.2019 13:43:40.252176
c5b8eedc [priorita 1] 144.667 Kč 24.1.2019 13:43:25.870846
83654a33 143.667 Kč 24.1.2019 13:43:19.534518
c5b8eedc [priorita 1] 142.667 Kč 24.1.2019 13:42:21.325158
83654a33 141.667 Kč 24.1.2019 13:41:59.382079
c5b8eedc [priorita 1] 140.667 Kč 24.1.2019 13:40:58.468941
83654a33 139.667 Kč 24.1.2019 13:40:34.782967
c5b8eedc [priorita 1] 138.667 Kč 24.1.2019 13:39:56.309059
83654a33 137.667 Kč 24.1.2019 13:39:00.796770
c5b8eedc [priorita 1] 136.667 Kč 24.1.2019 13:38:52.317402
83654a33 135.667 Kč 24.1.2019 13:38:16.954802
c5b8eedc [priorita 1] 134.667 Kč 24.1.2019 13:37:12.768909
83654a33 133.667 Kč 24.1.2019 13:35:56.236486
0667711d 132.667 Kč 24.1.2019 13:35:48.201285
83654a33 131.667 Kč 24.1.2019 13:35:05.991031
0667711d 130.667 Kč 24.1.2019 13:35:01.312795
83654a33 129.667 Kč 24.1.2019 13:34:49.192428
c5b8eedc [priorita 1] 128.667 Kč 24.1.2019 13:34:40.753401
0667711d 127.667 Kč 24.1.2019 13:33:47.514929
c5b8eedc [priorita 1] 126.667 Kč 24.1.2019 13:33:39.528594
0667711d 125.667 Kč 24.1.2019 13:33:34.239283
83654a33 124.667 Kč 24.1.2019 13:33:27.081529
0667711d 123.667 Kč 24.1.2019 13:30:02.060829
83654a33 122.667 Kč 24.1.2019 13:29:57.040460
0667711d 121.667 Kč 24.1.2019 13:29:13.534019
83654a33 120.667 Kč 24.1.2019 13:29:04.922002
c5b8eedc [priorita 1] 119.667 Kč 24.1.2019 13:28:57.139056
0667711d 118.667 Kč 24.1.2019 13:28:36.665757
83654a33 117.667 Kč 24.1.2019 13:28:24.395993
0667711d 116.667 Kč 24.1.2019 13:27:42.759328
83654a33 115.667 Kč 24.1.2019 13:27:11.902103
0667711d 114.667 Kč 24.1.2019 13:26:09.768331
c5b8eedc [priorita 1] 113.667 Kč 24.1.2019 13:25:50.686878
83654a33 112.667 Kč 24.1.2019 13:25:23.258020
68d169c6 111.667 Kč 24.1.2019 13:23:20.745697
83654a33 110.667 Kč 24.1.2019 13:22:26.931357
68d169c6 109.667 Kč 24.1.2019 13:21:55.200034
83654a33 108.667 Kč 24.1.2019 13:21:07.113233
68d169c6 107.667 Kč 24.1.2019 13:19:47.814221
83654a33 106.667 Kč 24.1.2019 13:03:44.703239

KrajJihomoravský kraj
OkresBřeclav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 17695/16-95
Začátek dražby24.01.2019 13:00
Konec dražby24.01.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání106.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)160.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1617695095
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitost je tvořena rodinným domem, stodolou, základními venkovními úpravami a pozemkem. Objekt je veden na LV 80 jako rodinný dům, který je součástí pozemku parc.č. 452 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří.
Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový koncový, je jednopodlažní se sedlovou a pultovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven rovinném pozemku.
Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného L. V rodinném domě se nachází jedna bytová jednotka 3+1 s koupelnou a WC a s připojenou verandou.
Základy jsou betonové nebo kamenné, nosné zdivo cihelné, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová a pultová, s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou, nad dvorním křídlem osinkocementovou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější břízolitové. Vnitřní obklady jsou keramické v koupelně. Okna jsou dřevěná dvojitá nebo zdvojená, dveře náplňové, podlahy z PVC, s koberci a z keramických dlažeb. Vytápění je lokální elektrickými přímotopy nebo krbovými kamny na tuhá paliva. V RD jsou provedeny rozvody vody a elektro. Vnitřní vybavení je tvořeno vanou, umyvadlem a WC.
Přesné stáří rodinného domu není známé, údajně byl postaven kolem r. 1935. V posledních letech se v objektu žádné větší úpravy neprováděly, údržba je poněkud zanedbaná, je zde předpoklad provedení částečné rekonstrukce a modernizace.
Technický stav rodinného domu je průměrný. U rodinného domu se předpokládá provedení částečné rekonstrukce a modernizace.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: "Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem: - Bulíček Bohuslav, č.p. 80, 691 81 Dobré Pole, nar. 31.7.1970." Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Dobré Pole, okres Břeclav, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace