Skútr WANGYE CBC MAX 125 4T - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 11494/17-93
Nejnižší podání 1.500 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 34

Nejvyšší podání

e29188eb
5.700 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e29188eb 5.700 Kč 24.1.2019 11:32:13.966658
cb3fc421 5.200 Kč 24.1.2019 11:31:23.978522
e29188eb 5.150 Kč 24.1.2019 11:27:45.426747
cb3fc421 5.100 Kč 24.1.2019 11:22:16.244464
87f2c605 5.000 Kč 24.1.2019 11:21:31.379061
b4fbd32e 4.950 Kč 24.1.2019 11:21:22.875707
87f2c605 4.900 Kč 24.1.2019 11:21:14.929122
b4fbd32e 4.850 Kč 24.1.2019 11:21:03.624778
87f2c605 4.800 Kč 24.1.2019 11:20:46.690023
feaef3e4 4.750 Kč 24.1.2019 11:19:53.262322
b4fbd32e 4.700 Kč 24.1.2019 11:18:52.576103
feaef3e4 4.650 Kč 24.1.2019 11:18:34.754643
b4fbd32e 4.600 Kč 24.1.2019 11:17:47.564919
87f2c605 4.550 Kč 24.1.2019 11:17:39.300118
b4fbd32e 4.500 Kč 24.1.2019 11:17:29.990828
87f2c605 4.450 Kč 24.1.2019 11:17:20.312326
feaef3e4 4.400 Kč 24.1.2019 11:17:02.835404
b4fbd32e 4.350 Kč 24.1.2019 11:15:38.535331
cb3fc421 4.300 Kč 24.1.2019 11:15:19.770455
b4fbd32e 4.200 Kč 24.1.2019 11:14:58.291552
cb3fc421 4.150 Kč 24.1.2019 11:14:29.850473
87f2c605 4.050 Kč 24.1.2019 11:10:10.770219
cb3fc421 4.000 Kč 24.1.2019 11:09:32.455098
b4fbd32e 3.850 Kč 24.1.2019 11:08:03.063599
feaef3e4 3.800 Kč 24.1.2019 11:06:46.400319
87f2c605 3.750 Kč 24.1.2019 11:06:20.000737
feaef3e4 3.700 Kč 24.1.2019 11:06:07.979488
b4fbd32e 3.650 Kč 24.1.2019 11:03:59.744339
87f2c605 3.600 Kč 24.1.2019 11:03:51.055097
cb3fc421 3.550 Kč 24.1.2019 11:02:00.639916
87f2c605 3.050 Kč 24.1.2019 11:01:44.642794
cb3fc421 3.000 Kč 24.1.2019 11:01:35.042497
e9192ed8 2.000 Kč 24.1.2019 11:01:24.839725
87f2c605 1.600 Kč 24.1.2019 11:01:06.569569
e9192ed8 1.550 Kč 24.1.2019 11:00:52.444894
b4fbd32e 1.500 Kč 24.1.2019 11:00:29.523652

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 11494/17-93
Začátek dražby24.01.2019 11:00
Konec dražby24.01.2019 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.500 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1711494093, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 17.1.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace