Dražba 1/2 spoluvlastnického podílu na rodinném domě v obci Veselí nad Lužnicí

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 027 EX 01211/14-168
Nejnižší podání 350.000 Kč
Minimální příhoz 20.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

d9284cdc
450.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d9284cdc 450.000 Kč 16.1.2019 13:56:01.121662
54b89e35 430.000 Kč 16.1.2019 13:55:42.441954
d9284cdc 410.000 Kč 16.1.2019 13:47:05.001343
e0149a98 390.000 Kč 16.1.2019 13:46:38.947901
d9284cdc 370.000 Kč 16.1.2019 13:42:33.942711
54b89e35 350.000 Kč 16.1.2019 13:40:44.553101

KrajJihočeský kraj
OkresTábor
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby027 EX 01211/14-168
Začátek dražby16.01.2019 13:00
Konec dražby16.01.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 5, Miloslav Hauerland, JUDr.
Zborovská 1222/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Kontaktní osoba

JUDr. Miloslav Hauerland
telefon: +420 257 312 641, mobil: + 420 602 380 822
hauerland@urad-exekutora.cz

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa09:00 - 11:3012:30 - 15:00

Nejnižší podání350.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)525.000 Kč
Minimální výše příhozu20.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka700290010/2700
Variabilní symbol1121114
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:

spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/2 na nemovitých věcech

zapsaných na listu vlastnictví č. 86 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště

Tábor, pro obec Veselí nad Lužnicí, kat. území Veselí nad Lužnicí, se vším co k těmto nemovitým

věcem patří.

Příslušenstvím a součástmi nemovité věci je oplocení a kolna, IS, zpevněné plochy a porosty.

Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2684/12 ve vlastnickém právu města Veselí nad

Lužnicí.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Polní 306, Veselí nad Lužnicí, okres Tábor, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace