1/2 rodinného domu se zahradou v obci Veselí nad Lužnicí, okres Tábor (další id. 1/2 draží JUDr. Miloslav Hauerland)

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 55872/13-145
Nejnižší podání 350.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

ac0ff87f
411.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ac0ff87f 411.000 Kč 16.1.2019 13:49:15.561320
c9703e5f 410.000 Kč 16.1.2019 13:49:08.157352
ac0ff87f 404.000 Kč 16.1.2019 13:48:43.511029
c9703e5f 403.000 Kč 16.1.2019 13:48:38.325172
ac0ff87f 402.000 Kč 16.1.2019 13:47:41.114405
c9703e5f 401.000 Kč 16.1.2019 13:46:16.996606
ac0ff87f 400.000 Kč 16.1.2019 13:42:06.341452
c9703e5f 399.000 Kč 16.1.2019 13:42:00.492132
ac0ff87f 398.000 Kč 16.1.2019 13:40:43.870561
c9703e5f 397.000 Kč 16.1.2019 13:40:36.764309
ac0ff87f 396.000 Kč 16.1.2019 13:36:39.895246
c9703e5f 395.000 Kč 16.1.2019 13:36:07.187810
ac0ff87f 394.000 Kč 16.1.2019 13:34:41.646933
c9703e5f 384.000 Kč 16.1.2019 13:34:11.857867
ac0ff87f 383.000 Kč 16.1.2019 13:32:07.143231
c9703e5f 382.000 Kč 16.1.2019 13:31:58.443499
ac0ff87f 381.000 Kč 16.1.2019 13:30:19.510817
a0265269 380.000 Kč 16.1.2019 13:30:10.397656
ac0ff87f 361.000 Kč 16.1.2019 13:27:32.946675
a0265269 360.000 Kč 16.1.2019 13:27:20.061306
ac0ff87f 352.000 Kč 16.1.2019 13:26:03.042269
a0265269 351.000 Kč 16.1.2019 13:25:53.532274
ac0ff87f 350.000 Kč 16.1.2019 13:09:06.805197

KrajJihočeský kraj
OkresTábor
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 55872/13-145
Začátek dražby16.01.2019 13:00
Konec dražby16.01.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání350.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)525.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1355872145
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 proběhne dne 16.1.2019 v 13:00 hod. na dražebním portálu www.okdrazby.cz pod sp.zn. 027 EX 01211/14 (Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5).

Jedná se o řadový, krajní, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda domu není zateplená a nese známky opotřebení. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je zděné. Dům je určen k modernizaci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 208 stojí stavba rodinného domu č.p. 306. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 139 m2. Pozemek parc. č. 209 navazuje na stavební pozemek parc. č. 208 a tvoří s ním jeden funkční celek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 369 m2. Pozemky jsou rovinaté a travnaté. Pozemky jsou oploceny zděným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a kolna. Konstrukce kolny je zděná. Střecha kolny je pultová. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2684/12 ve vlastnickém právu města Veselí nad Lužnicí. Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Veselí nad Lužnicí, okres Tábor, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace