1/2 pozemku (trvalý travní porost) v obci Soběslav, okres Tábor

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 55872/13-146
Nejnižší podání 7.694 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 9

Nejvyšší podání

a099530c
12.694 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a099530c 12.694 Kč 16.1.2019 13:28:12.548930
572b41cd 11.694 Kč 16.1.2019 13:10:50.291221
48c8c427 10.694 Kč 16.1.2019 13:09:52.558935
a099530c 9.694 Kč 16.1.2019 13:02:55.074107
fe9e7e46 8.694 Kč 16.1.2019 13:00:20.695220
09da630b 7.694 Kč 16.1.2019 13:00:06.530579

KrajJihočeský kraj
OkresTábor
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 55872/13-146
Začátek dražby16.01.2019 13:00
Konec dražby16.01.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání7.694 Kč
Výsledná cena (odhadní)11.541 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota800 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1355872146
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 2906/1 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 1 148 m2. Pozemek nemá pravidelný tvar. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 3926 ve vlastnickém právu České republiky. Nájemní smlouva byla zjištěna. Věcná břemena nebyla zjištěna. Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Součástí nemovité věci nebyly zjištěny. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.): Pachtovní právo na základě Smlouvy o nájmu zemědělských pozemků ze dne 28.3.2011 uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem obchodní společností REPROGEN, a.s., IČ: 46678450, Husova 607, 391 11 Planá nad Lužnicí.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Soběslav, okres Tábor, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace