1/4 rodinného domu se zahradou v obci Slavonice, okres Jindřichův Hradec

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 19073/15-163
Nejnižší podání 120.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

edc98de5
250.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
edc98de5 [priorita 1] 250.000 Kč 24.1.2019 13:29:26.935822
5f50d528 250.000 Kč 24.1.2019 13:29:11.164693
edc98de5 [priorita 1] 201.000 Kč 24.1.2019 13:26:39.787321
4de804c8 201.000 Kč 24.1.2019 13:25:20.446912
5f50d528 200.000 Kč 24.1.2019 13:25:02.013856
edc98de5 [priorita 1] 150.000 Kč 24.1.2019 13:22:09.582358
5f50d528 150.000 Kč 24.1.2019 13:21:50.230658
edc98de5 [priorita 1] 136.000 Kč 24.1.2019 13:21:36.564740
edc98de5 [priorita 1] 135.000 Kč 24.1.2019 13:10:21.110378
4de804c8 135.000 Kč 24.1.2019 13:09:37.820704
edc98de5 [priorita 1] 132.500 Kč 24.1.2019 13:09:08.634423
4de804c8 132.500 Kč 24.1.2019 13:08:23.276817
edc98de5 [priorita 1] 130.000 Kč 24.1.2019 13:07:03.449416
4de804c8 130.000 Kč 24.1.2019 13:06:23.100768
edc98de5 [priorita 1] 128.000 Kč 24.1.2019 13:05:53.794983
4de804c8 128.000 Kč 24.1.2019 13:04:38.728570
edc98de5 [priorita 1] 127.000 Kč 24.1.2019 13:04:21.864191
4de804c8 127.000 Kč 24.1.2019 13:03:36.511055
edc98de5 [priorita 1] 122.000 Kč 24.1.2019 13:03:05.844742
4de804c8 121.000 Kč 24.1.2019 13:01:39.753878
4de804c8 120.000 Kč 24.1.2019 13:00:11.431669

KrajJihočeský kraj
OkresJindřichův Hradec
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 19073/15-163
Začátek dražby24.01.2019 13:00
Konec dražby24.01.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání120.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)180.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1519073163
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou krajní, částečně podsklepenou, patrovou budovu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá zanedbané údržbě. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z osinkocementových šablon. Střecha je v horším stavu, do střechy zatéká. Součástí střechy je komín, vikýře a střešní otvor. Na střeše jsou žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Dle protokolu z kontrolní prohlídky stavby ze dne 21.8.2018 bylo zjištěno poškození římsy, poškození krovu, v místnosti směrem k potoku poškození stropu způsobené od zatékání vody. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení, místy chybí. K domu náleží zahrada, na které se nachází dřevěná kolna, dřevník a náletové dřeviny. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 38, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 511 m2, je z části zastavěn plochou pod domem č. p. 457. Zbylou část tvoří dvorek a zahrada. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 55, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 348 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Na zahradě se nachází dřevěná kolna, dřevník a náletové dřeviny. Pozemek je mírně svažitý, travnatý, neudržovaný a oplocený. Oplocení je zděné nebo dřevěné. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví města.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: "Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem: - Mgr. Aleš Velc, nar. 4.8.1974, 17. listopadu 1001, 57001 Litomyšl." Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice náměstí Míru 457, Slavonice, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace