Právo na užívání domény - autolikvidaceostrava.cz, autolikvidace-ostrava.cz

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 065 EX 02122/18
Nejnižší podání 2.000 Kč
Minimální příhoz 100 Kč
Počet účastníků 2

KrajOlomoucký kraj
OkresŠumperk
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby065 EX 02122/18
Začátek dražby15.01.2019 09:00
Konec dražby15.01.2019 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Pavla Nevěřilová, JUDr.
K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba

Martina Valouchová
telefon: 583301451,
valouchova@exekutor-sumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Pátek08:00 - 11:00

Nejnižší podání2.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)6.000 Kč
Minimální výše příhozu100 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníka198000355/0300
Variabilní symbol212218
Specifický symbolRČ nebo IČ

Popis

1) Právo na užívání domény: autolikvidaceostrava.cz, registrované u správce domény - sdružení
    CZ.NIC, z.s.p.o., IČ 67985726, se sídlem Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 3


2) Právo na užívání domény: autolikvidace-ostrava.cz, registrované u správce domény - sdružení
     CZ.NIC, z.s.p.o., IČ 67985726, se sídlem Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 3

Shora uvedená majetková práva se draží společně.


Termín prohlídky

Prohlídka draženého práva se neorganizuje. Jeho prezentace je veřejně dostupná na webové adrese, k níž se váže dražené právo (www.autolikvidace.cz, autolikvidace-ostrava.cz)


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Šumperk, okres Šumperk, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace