Pozemek s chatkou v obci Ždánice, okr. Hodonín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 177 EX 314/16-144
Nejnižší podání 22.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

fe8918c7
28.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
fe8918c7 28.500 Kč 3.1.2019 13:34:34.805420
c907d744 27.500 Kč 3.1.2019 13:34:02.194299
fe8918c7 26.500 Kč 3.1.2019 13:31:22.750236
c907d744 25.500 Kč 3.1.2019 13:31:04.057000
fe8918c7 24.500 Kč 3.1.2019 13:27:22.270498
c907d744 23.500 Kč 3.1.2019 13:25:51.885793
fe8918c7 22.500 Kč 3.1.2019 13:02:47.932794

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby177 EX 314/16-144
Začátek dražby03.01.2019 13:00
Konec dražby03.01.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Zlín, Jenerál, Marek, Mgr.
Krátká 4447, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

Mgr. Marek Jenerál
telefon: +420 577 001 640, mobil: 724 305 006
jeneral@euzl.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Úterý08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Středa08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Pátek08:00 - 11:0012:00 - 15:00

Nejnižší podání22.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)45.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota8.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2108578452/2700
Variabilní symbol31416
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je stavební pozemek, který se nachází v zahrádkářské kolonii u centra obce, na pozemku se nachází jiná stavba bez č.p./ev., která není zapsaná na žádném LV a stojí i na další parcele jiného vlastníka. Okolní pozemky jsou v soukromém vlastnictví jiného vlastníka.

Druhou draženou nemovitostí je lesní pozemek nacházející se severozápadně od zastavěné části obce.

Pozemek zastavěná plocha a nádvoří je součástí zahrádkářské kolonie, okolní pozemky jsou ve vlastnictví jiného vlastníka. Objekt, který stojí na pozemku je opuštěný a chátrá. Parkovací možnosti jsou v okolí dostačující. Lesní pozemek leží severozápadně od zastavěné části obce. Jedná se o pozemek na okraji lesa, který je dobře dostupný těžkou technikou. Ždánice leží na silnici II. třídy, která spojuje silnice I. tříd a to č. 50 a č. 54. Dopravu do obce zajišťují autobusy. Nejbližší železniční stanice se nachází v městě Kyjov


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:


1. Exekutorský úřad Brno-město, JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, Minská 54, 61600 Brno - Žabovřesky, IČ: 66208238, 7.865,- Kč v d), k 31.03.2017, řízení 97EX 485/17

2. SPM INVEST a.s., Stříbrná Lhota 747, 25210 Mníšek pod Brdy, IČ: 27239306, celkem 221 096,69 Kč v d) k 10.11.2016, vymáháno v 193 EX 7601/16

3. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4, IČ: 45244782,  celkem 27 224,70 Kč, v d) k 31.3.2017, vymáháno v 97 EX 485/2017 

4. SPM INVEST a.s., Stříbrná Lhota 747, 25210 Mníšek pod Brdy, IČ: 27239306, celkem 159 890,16 Kč v d), k 11.11.2016, vymáháno v 193 EX 7605/16


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Ždánice, okres Hodonín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace