Dražba RD se zahradou v obci Zlín, okr. Zlín, k.ú. Kostelec u Zlína

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 177 EX 461/16-500
Nejnižší podání 3.333.333 Kč
Minimální příhoz 30.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

3fa08e8d
3.333.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
3fa08e8d 3.333.333 Kč 3.1.2019 10:08:10.290309

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby177 EX 461/16-500
Začátek dražby03.01.2019 10:00
Konec dražby03.01.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Zlín, Jenerál, Marek, Mgr.
Krátká 4447, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

Mgr. Marek Jenerál
telefon: +420 577 001 640, mobil: 724 305 006
jeneral@euzl.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Úterý08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Středa08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Pátek08:00 - 11:0012:00 - 15:00

Nejnižší podání3.333.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.000.000 Kč
Minimální výše příhozu30.000 Kč
Dražební jistota1.500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2108578452/2700
Variabilní symbol46116
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba rodinného domu na pozemku p.č. st. 597, který je přízemní, z části podsklepený s plochou střechou, bez samostatného přístupu (přístup pouze přes pozemky jiného vlastníka).

Příslušenství nemovitosti, kterého se exekuce týká:

přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy a oplocení.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o., Dlouhá 4433, 76001 Zlín, IČ: 26275953, 32,701.237,67 Kč, v d) k 12.6.1995 - zajištěno

2. OSSZ Zlín, Třída Tomáše Bati 3792, 76261 Zlín, celkem 845.987,00  Kč, z toho  807.564,00 Kč v d) k 27.6.2005 a  40.423,00 Kč v f) k 21.12.2018


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

ulice Lázeňská 450, Zlín, okres Zlín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace