OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 8/56 rodinného domu v Třebařově, okr. Svitavy

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 3369/09/MB
Nejnižší podání 34.300 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajPardubický kraj
OkresSvitavy
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 3369/09/MB
Začátek dražby15.01.2019 09:00
Konec dražby15.01.2019 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání34.300 Kč
Výsledná cena (odhadní)68.600 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211185330/6800
Variabilní symbol336909
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 8/56 rodinného domu v obci Třebařov č.pop. 138, včetně všech součástí a příslušenství na pozemku parc.č.st. 285 v k.ú. Třebařov s pozemkem parc.č. st. 285, parc.č. 2722/1, 2722/2 a 2723/1, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Třebařov, obec Třebařov, okres Svitavy, vše zapsáno na LV č. 105 pro k.ú. Třebařov.

Zemědělská usedlost je umístěná na severním konci Třebařova na souběžné obslužné komunikaci s hlavní silnicí, která vede podél Třebařovského potoka. Zástavba usedlosti je do čtverce. Na jižní straně čtverce ( levá strana) je byt a bývalý výměnek s chlévem, na severní straně ( pravá strana) je byt o 3 pokojích, kuchyni a příslušenství, s přístavbou vstupní verandy. Obě křídla jsou z východní strany spojena zastřešeným prostorem z dvorní strany volným, ze strany k příjezdové cestě s dvoukřídlými dveřmi. Zadní ( západní strana statku spojuje obě křídla stodolou. Všechny střechy jsou sedlové. Obytná křídla směrem k příjezdové cestě mají sedlovou střechu
ukončenou štíty se dvěma okny ve střeše. Střecha není zateplená, neužívaná jako obytné podkroví. Pod částí severního křídla je menší sklep ( 5 x 3m, vysoký 1,8m klenutý do oblouku). Celá usedlost má jen jedno podlaží a sedlové střechy sloužili pro uskladnění úrody. Stavba je napojena na vodovod, elektriku, větší byt na zemní plyn. Usedlost má studnu z roku 1904 čerpání DARLINGEM 12 – 13m. Kolem domu je zahrada. Směrem k příjezdové cestě parc.č. 2723/1 je chatrně oplocená a před vlastním domem stojí samostatně včelín. Po levé ( jižní)straně je zahrada parc.č. 2722/1. Tato zahrada pokračuje i podél západní strany podél výměnku a stodoly. V pokračování stavební parcely č. 285 směrem na západ pokračuje za obytnou severní částí domu původně zastavěná část a dále na západ pak stojí podélnou stranou ve směru jih – sever směrem na západ pouze dřevěná stavba ( seníku) ve velmi špatném technickém stavu. Tato osaměle stojící stavba zabíhá do louky na parc.č. 2710/1 – vedeno v KN jako orná půda bez uvedení LV. Po této parcele je možný po louce ze západní strany, po další příjezdové cestě, příjezd k západní straně usedlosti. Podél severní strany usedlosti je další pás zahrady (parc.č. 2722/2) s šířkou 4,25m na východní straně vedle zahrady parc.č. 2723/1, která končí u dřevěné stavby s nulovou šířkou.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 

 

1.     Tessile ditta services a.s., IČ 28329082, Brno-střed, Štýřice, Vinohrady 794/45, zast. Mgr. Peterem Olejárem, advokátem ve výši 968,- Kč s přísl., rozhodné datum zřízení EZP -  dne 28.07.2011, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 43 doručena dne 10.08.2011.

 

2.     AZ SERVIS - agentura práce s.r.o., IČ 27369391, Praha 7, Holešovice, Přívozní 1054/2, zast. Mgr. Františkem Mészárosem, advokátem, ve výši 15.000,- Kč s přísl., rozhodné datum zřízení EZP - dne 14.05.2012, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 70 doručena dne 30.10.2012, aktualizace č.l. 233 doručena dne 05.06.2018.

 

3.     Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma, soudní exekutor, Nám. Míru 53/59, Svitavy, ve výši 7.800,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 06.11.2012, 7. skupina

 

Přihláška č.l. 75 doručena dne 06.11.2012.

 

4.     Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost, IČ 00005886, Praha 9, Vysočany, Sokolovská 42/217, zast. JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem, ve výši 35.666,50 Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 08.11.2012.

 

Přihláška č.l. 76 doručena dne 08.11.2012.

 

5.     Tessile ditta services a.s., IČ 28329082, Brno-střed, Štýřice, Vinohrady 794/45, zast. Mgr. Peterem Olejárem, advokátem ve výši 950,- Kč s přísl., rozhodné datum zřízení EZP -  dne 01.02.2012, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 82 doručena dne 09.11.2012.

 

6.     Tessile ditta services a.s., IČ 28329082, Brno-střed, Štýřice, Vinohrady 794/45, zast. Mgr. Peterem Olejárem, advokátem ve výši 968,- Kč s přísl., rozhodné datum zřízení EZP -  dne 02.03.2012, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 82 doručena dne 09.11.2012.

 

7.     ABEWY EXE GROUP, s.r.o., IČ 27944514, Praha 3, Žižkov, Táboritská 1000/23, zast. JUDr. Pavlem Bergerem,

Advokátem, ve výši 108.299,- Kč s přísl., rozhodné datum zřízení EZP - dne 26.01.2010, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 89 doručena dne 12.11.2012, aktualizace č.l. 89 doručena dne 12.11.2012, č.l. 118 doručena dne 24.07.2013, č.l. 179 doručena dne 17.10.2017, č.l. 240 doručena dne 14.06.2018 a č.l. 262 doručena dne 12.07.2018.

 

8.     Oberbank AG pobočka Česká republika, IČ 26080222, České Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II. 6/3, zast. JUDr. Petrem Neubauerem, advokátem, ve výši 129.334,93 Kč s přísl., rozhodné datum doručení přihlášky – dne 26.11.2012, 7. skupina.

 

Přihláška č.l. 90 doručena dne 26.11.2012.

 

9.     Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, ve výši 19.037,- Kč, rozhodné datum zřízení SZP - dne 13.4.2010, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 98 doručena dne 13.12.2012.

 

10.   Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, IČ 47114975, Praha 9, Libeň, Drahobejlova 1404/4, ve výši 64.250,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 13.12.2012, 6. skupina

 

Přihláška č.l. 101 doručena dne 13.12.2012.

 

11.   Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518,

 

-    ve výši 19 037,00 Kč. kdy je rozhodným datem datum, pro které se SZP zřizuje, a to dne 13.04.2010, 4. skupina

-    ve výši 6 000,00 Kč, kdy je rozhodným datem doručení exekučního návrhu exekutorskému úřadu, a to dne 24.07.2014, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 248 doručena dne 12.07.2018 – aktualizace k č.l. 98.Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Třebařov, okres Svitavy, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace