Stavební pozemky a RD v obci Moravský Písek

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 177 EX 119/17-148
Nejnižší podání 93.333 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

b57402fe
182.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b57402fe 182.333 Kč 17.1.2019 13:27:17.828929
566c09ba 142.333 Kč 17.1.2019 13:25:05.879029
b57402fe 122.333 Kč 17.1.2019 13:24:31.797241
566c09ba 112.333 Kč 17.1.2019 13:24:15.944688
055f878b 102.333 Kč 17.1.2019 13:23:36.894939
566c09ba 99.333 Kč 17.1.2019 13:17:18.685616
055f878b 96.333 Kč 17.1.2019 13:14:18.877827
566c09ba 93.333 Kč 17.1.2019 13:09:58.147753

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby177 EX 119/17-148
Začátek dražby17.01.2019 13:00
Konec dražby17.01.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Zlín, Jenerál, Marek, Mgr.
Krátká 4447, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

Mgr. Marek Jenerál
telefon: +420 577 001 640, mobil: 724 305 006
jeneral@euzl.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Úterý08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Středa08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Pátek08:00 - 11:0012:00 - 15:00

Nejnižší podání93.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)140.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2108578452/2700
Variabilní symbol11917
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem ocenění jsou dva stavební pozemky v jednotném funkčním celku. Součásti obou pozemků jsou objekty bydlení. Ve skutečnosti se jedná o nesourodou stavbu, kdy se dají oba dva objekty považovat za stavbu hlavní a k ní přiřadíme dvě vedlejší stavby u domu. Jednou je dokonce nutné projít při vstupu přes zděný plot. Pozemky jsou zastavěny pouze z části, zbytek tvoří dvůr u domu. Nemovitosti se nacházejí na okraji obce mezi železničním koridorem Přerov - Břeclav a hlavní cestou Uherské Hradiště - Bzenec. Trať je postavena nad úrovní domu, od hlavní cesty kryje hluk a prach sousední nemovitost. Odhlučnění je naprosto nedostačující a díky poměrně velkému provozu na silnici i dráze je zde velký prašnost a hlučnost. 


Předmětem ocenění je stavba evidovaná jako rodinný dům č.p. 208, jehož stáří je přes 80 let. Jedná se o jednopodlažní dům se sedlovou střechou s nevyužívaným podkrovím, nepodsklepený, u kterého se nechází vedlejší stavby. Stavby jsou ve velmi špatném stavu a je zde nutná rozsáhlá rekonstrukce či spíše demolice. 


Předmětem ocenění jsou pozemky parcelní číslo 1291 a 1292 evidované jako zastavěná plocha s nádvoří, ejichž součástí je rodinný dům č.p. 208 a vedlejší stavba. 

Plocha je rovinná, nachszí se mezi silnicí  II. třídy a železničním koridorem, je přístupná z místní nezpevné komunikace. V místě je možnost napojení na všechny inženýrské sítě v obci . Občanská vybavenost obce je základní a hůře dostupná.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Českomoravská stavební spořitelna, a. s., Vinohradská 3218/169, 10017 Praha 10, IČ: 49241397, 712.927,91 Kč v d) k 25.8.2017 203 EX 36524/17

2) Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33/969, 11407 Praha 1, IČ: 45317054, celkem 64 457,63 Kč, v d) k  13.07.2017,  vymáháno v 069 EX 1539/17

3) Exekutorský úřad Prostějov, Mgr. Lenka Černošková, Dolní 71, 79601 Prostějov, 7865,- Kč v d) k 25.01.2017, v řízení 018 EX 00322/17

4) Michaela Čechová, Lipová 1366, 69603 Dubňany, 120.000,- Kč v d), zajištěno (původně Komerční banka, postoupeno) dle zástavní smlouvy ze dne 7.1.1991Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

48°58'49.25"N 17°19'8.12"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace